Werking

Heel wat interessante mensen maken onderwijs in Leuven, in of naast de school. Ze maken deel uit van de SOM-community. We stellen ze graag aan je voor.

Ben je betrokken bij één van de SOM-werkingen, maar heb je nog geen plekje op onze website? Vul dit formulier in en we voegen je toe aan onze community.

Elke Geuens

Zakelijk coördinator De MET

Greet Decin

Programmadirecteur lerarenopleiding UCLL

Karin Jacobs

Coördinator van het lerend netwerk Ris+K

Naleye Farah

Coördinator Speak Up!

Lore Baeyens

Coördinator van SOM

Jan Elen

Voorzitter van SOM

Claire De Bruyne

Voormalig coördinerend directeur van de scholengemeenschap de4sprong

Marleen Vanderheiden

Adjunct directeur didactiek in het Centrum voor Levende Talen

Saskia Dekocker

Coördinerend directeur van het officiële net (GO! en provincie)

Sarah Van Endert

Kwinten Keulemans

(zorg)leraar bij De Regenboog

Lalynn Wadera

Schepen van onderwijs in Leuven