Martine Foulon

Algemeen directeur Vrije Basisschool De ARK, lid van het coördinatieteam scholengemeenschap Kruispuntlid & van de SOM-raad

Wat betekent Samen Onderwijs Maken (SOM) voor jou?

Met SOM kunnen we samen doelen nastreven zodat elk kind, maar ook elke leraar de beste versie van zichzelf kan worden.

Wat kan er volgens jou anders in het onderwijs?

We moeten heilige huisjes zoals het jaarklassensysteem durven loslaten. Als basisonderwijs kunnen we ook nog meer afstemmen en samenwerken met buitengewoon en secundair onderwijs.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Om samen op zoek te gaan naar creatieve oplossingen, om out of the box te denken en vooral om mensen te inspireren en te motiveren in goede en kwade dagen!

De Ark was één van de 16 gastscholen tijdens onze schoolreis. Daarom vroegen we aan Martine wat haar school zo uniek maakt.

“Ons project in samenwerking met De Drukkerij! Het bestaat uit 2 delen: druk-out en de atelierwerking.”

“Met Druk-out willen we in samenwerking met leraren, zorgco’s, ouders en CLB kinderen een plek in en rond De Drukkerij aanbieden, waar ze rust en ondersteuning vinden op momenten dat schoollopen moeilijk is, of de aansluiting met de klasgroep verdwenen is. Een adempauze in de Druk-out geeft iedereen tijd om te ontdekken waar de sterktes en talenten liggen van het kind en hoe ouders en leraren daarop kunnen inspelen.”

“De Druk-out maakte het potentieel van De Drukkerij duidelijk. Daarom zijn we er ook binnen De Ark mee aan de slag gegaan en kiezen we er nu heel bewust voor om onze kinderen te laten proeven van de wondere wereld van De Drukkerij. In ons ARK-atelier genieten ze van workshops en voelen ze de creativiteit en synergie in de lucht hangen, ontmoeten ze creatieve ondernemers en wordt ook de expertise van die ondernemers binnengebracht in het curriculum van het onderwijs van morgen. Daar wordt het verschil gemaakt, daar voelen ze dat ze impact hebben op de wereld rondom hen, dat die wereld waarin ze leven best maakbaar is, dat dromen realiteit kunnen worden.”