Samen Onderwijs Maken is een organisatienetwerk dat stad Leuven en onderwijsmakers over netten en niveaus heen verbindt. We maken ruimte voor dialoog, ontwerpen experimenten en ondernemen collectief actie om onderwijs innovatief te versterken voor alle Leuvense lerenden.

Met de steun van stad Leuven wil SOM een slagkrachtige, genetwerkte organisatie zijn waaraan alle Leuvense onderwijspartners participeren. We vertrekken vanuit drie speerpunten: iedereen aan boord, diversiteit als kracht en welbevinden en betrokkenheid.

De SOM-plus, als orgaan van alle Leuvense onderwijsdirecteurs, vormt de toegangspoort tot elke onderwijsinstelling. Ze signaleert onderwijsuitdagingen en bouwen mee aan de verschillende SOM-werkingen.

De Leuvense onderwijsmakers vertegenwoordigd in de SOM-raad bewaken de missie en visie van SOM, tekenen strategische lijnen uit, bepalen de agenda van de werkingen en de inzet van middelen.

In de community ontmoeten Leuvense onderwijsmakers elkaar over scholen, netten en onderwijsniveaus heen. Het is een plek waar engagement voor en dialoog over onderwijs aangewakkerd wordt en inspirerende connecties ontstaan.

Het laboratorium vormt de innovatieve kern van SOM. We pakken er complexe onderwijsuitdagingen samen aan met aandacht voor expertise uit praktijk en onderzoek. Experimenten in onze labo’s vertrekken vanuit een actuele onderwijsbehoefte, zijn beperkt in tijd en mogen mislukken.

In de studio werken we mee aan projecten van partners die onze speerpunten raken. Geen complexe uitdagingen en experiment zoals in het laboratorium, wel niveau- en netoverstijgende projecten die onderwijs innovatief versterken.

WERKING

Labo zij-instromers

Labo zij-instromers

Labo zij-instromers - Strijd mee tegen het lerarentekort 28 februari 2024 Laboratorium OpstartfaseHet lerarentekort is in heel wat scholen voelbaar. Leerlingen brengen (te)veel tijd door in de studie. Meer en meer leraren zonder het vereiste bekwaamheidsbewijs staan...

FTI by and& x SOM

FTI by and& x SOM

13 juni 2023 Studio Ontwerpfase FTI Flanders Technology & Innovation (FTI) is een initiatief van de Vlaamse overheid met als doel iedereen samen te brengen rond technologie en innovatie. Hoe? Met concrete projecten die het leven van elke Vlaming beter maken, om zo...

KALENDER

ONDERWIJSMAKER IN DE KIJKER

Els Borgonie

leerkracht CVO Volt en stagebegeleider diversiteitsstage van de educatieve master KULeuven

Lees meerOntdek alle onderwijsmakers