Samen Onderwijs Maken is een organisatienetwerk dat stad Leuven en onderwijsmakers over netten en niveaus heen verbindt. We maken ruimte voor dialoog, ontwerpen experimenten en ondernemen collectief actie om onderwijs innovatief te versterken voor alle Leuvense lerenden.

Met de steun van stad Leuven wil SOM een slagkrachtige, genetwerkte organisatie zijn waaraan alle Leuvense onderwijspartners participeren. We vertrekken vanuit drie speerpunten: iedereen aan boord, diversiteit als kracht en welbevinden en betrokkenheid.

De SOM-plus, als orgaan van alle Leuvense onderwijsdirecteurs, vormt de toegangspoort tot elke onderwijsinstelling. Ze signaleert onderwijsuitdagingen en bouwen mee aan de verschillende SOM-werkingen.

De Leuvense onderwijsmakers vertegenwoordigd in de SOM-raad bewaken de missie en visie van SOM, tekenen strategische lijnen uit, bepalen de agenda van de werkingen en de inzet van middelen.

In de community ontmoeten Leuvense onderwijsmakers elkaar over scholen, netten en onderwijsniveaus heen. Het is een plek waar engagement voor en dialoog over onderwijs aangewakkerd wordt en inspirerende connecties ontstaan.

Het laboratorium vormt de innovatieve kern van SOM. We pakken er complexe onderwijsuitdagingen samen aan met aandacht voor expertise uit praktijk en onderzoek. Experimenten in onze labo’s vertrekken vanuit een actuele onderwijsbehoefte, zijn beperkt in tijd en mogen mislukken.

In de studio werken we mee aan projecten van partners die onze speerpunten raken. Geen complexe uitdagingen en experiment zoals in het laboratorium, wel niveau- en netoverstijgende projecten die onderwijs innovatief versterken.

WERKING

Labo onderwijs x cultuur

Labo onderwijs x cultuur

Hoe kunnen we structureel bruggen slaan tussen onderwijs en cultuur? 8 juni 2023 Laboratorium OpstartfaseBouw mee aan een toekomstlabo voor Europa. Ontdek de kracht van je verbeelding. Stel je voor! Onze regio levert in 2030 met Leuven de Europese Culturele Hoofdstad...

and& PLAY

and& PLAY

13 juni 2023 Studio Ontwerpfase and& PLAY and& vroeg voor de derde keer aan SOM om als curator van and& PLAY een inspirerend aanbod te voorzien voor scholen. We willen innovatie en technologie niet enkel naar kinderen en jongeren brengen, maar ook naar...

KALENDER

ONDERWIJSMAKER IN DE KIJKER

Jan Elen

Voorzitter van SOM

Lees meerOntdek alle onderwijsmakers