Sarah Slabbaert

Medewerker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs

“SOM voelt voor mij écht als SAMEN onderwijs maken.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

In het labo Vluchtelingen ben ik één van de trekkers. Samen met enkele collega’s maak ik deel uit van het Steunteam Vluchtelingen. We zetten ons in om Leuvense kinderen en jongeren met een gedwongen migratieachtergrond te ondersteunen op vlak van taal, onderwijs en psychosociaal welbevinden. Door de samenwerking in het Steunteam met verschillende andere partners waaronder Praxis P, heb ik mijn blik al ontzettend verruimd. Ik merk dat ik de ervaringen die ik binnen SOM opdoe, meeneem om ook binnen mijn andere opdrachten onderwijspartners te inspireren en verrijken.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Ik pleit ervoor om regelmatig thematische netwerkmomenten te voorzien voor de Leuvense scholen. Ontmoeting en tijd om ideeën en ervaringen uit te wisselen, is zo belangrijk. Elke school bezit een rijkdom aan good practices. Als we die blijven delen, hoeft niet elke school telkens opnieuw het warm water uit te vinden.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Mijn ultieme motivatie is een lekje in de olievlek te zijn richting een leer-krachtig onderwijs dat leraars inspireert, gelooft in elk kind, hen de nodige kansen biedt en goesting geeft in leren.