Beroep doen op Steunteam Vluchtelingen?

Wanneer schoolse actoren zorgen ervaren rond een leerling met een geschiedenis van vlucht, kunnen ze aanmelden bij het Steunteam Vluchtelingen. Aanmeldingen kunnen uiteenlopende vragen betreffen: zorgen rond een problematische tweede taalverwerving, vragen rond de mogelijke rol van traumageschiedenis in probleemgedrag of verstoorde concentratie in de klaspraktijk, vragen rond communicatie met vluchtelingenkinderen en hun gezinnen rond ingrijpende verlieservaringen, of vragen rond het begrijpen van de impact van trauma op de cognitieve ontwikkeling. 

Wil je graag een aanmelding doen bij het Steunteam Vluchtelingen? Zorg dan zeker dat volgende zaken in orde zijn:

  • Betrek het CLB. Zij zijn een belangrijke schoolse partner in een collaboratief zorgnetwerk.
  • Vraag de ouders toestemming om informatie met ons te delen en ons te betrekken bij de ondersteuning van hun kind(eren)

Heb je vragen over hoe je ouders het beste toestemming vraagt of weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken, dan kunnen deze flyers je misschien helpen. Heb je toch nog vragen? Neem gerust met ons contact op, wij denken graag mee.