Labo zij-instromers – Strijd mee tegen het lerarentekort

28 februari 2024

 Laboratorium

Opstartfase

Het lerarentekort is in heel wat scholen voelbaar. Leerlingen brengen (te)veel tijd door in de studie. Meer en meer leraren zonder het vereiste bekwaamheidsbewijs staan voor de klas.

Scholen zoeken creatief naar oplossingen door aanpassingen in het lessenrooster, klassen samen te voegen of voor bepaalde lessen over te schakelen op afstandsonderwijs.

Ook een toenemend aantal zij-instromers vult een stuk van de leemte in, maar dan moeten we ze wel aan boord kunnen houden.

De situatie in Leuven

Het lerarentekort uit zich enerzijds door langdurig (of permanent) openstaande vacatures en anderzijds doordat scholen moeilijk (tijdelijke) vervangingen vinden voor leraren die uitvallen door ziekte, zwangerschap, familiale of andere omstandigheden.

In Leuven zien we een stijgende trend – vooral in het secundair onderwijs – van openstaande vacatures. De meeste scholen kunnen het schooljaar nog wel starten met een volledige omkadering. De grootste moeilijkheid zit in de tijdelijke vervangingen, die steeds moeilijker worden door de arbeidsmarktkrapte.

Een nieuw labo ‘Zij-instromers’

Eén van de successen binnen de maatregelen tegen het lerarentekort is de aantrek van zij-instromers. Maar die nieuwe collega’s in onze scholen houden blijkt een grote uitdaging: 28% verlaat het onderwijs alweer het volgende schooljaar.

SOM wil binnen de Leuvense context inzetten op zij-instromers om de volgende redenen:

  • Het probleem van het lerarentekort (en de zij-instromers) raakt aan de speerpunten van SOM. Het lerarentekort zet niet alleen druk op de dagelijkse werking van scholen maar brengt het fundamenteel recht op onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en gelijke onderwijskansen in het gedrang.
  • Er gaat veel potentieel en energie verloren in het onderwijs als we er niet in slagen om zij-instromers op onze scholen te houden. Elke school wordt geconfronteerd met zij-instromers en elke school investeert op haar beurt in (aanvangs-)begeleiding. Als we de krachten bundelen, springen we verder.
  • Het probleem is complex. Samenwerking tussen verschillende actoren (scholen, lerarenopleidingen, trajectbegeleiders, aanvangsbegeleiders, onderzoekers, VDAB…) is dus nodig.

We denken dat we in Leuven een verschil kunnen maken door samen te werken. Daarom onderzoeken we in de aanvangsfase van dit labo de volgende zaken:

  • Wat als we onze expertise bundelen en de (aanvangs)begeleiding over scholen heen samen vormgeven?
  • Kunnen we lokaal meer inzetten op de ondersteuning van zij-instromers? Wat hebben ze nodig?
  • Kunnen we een pool maken van zij-instromers waar elke Leuvense school een beroep op kan doen?

Voel je je aangesproken om je in te zetten voor de goede zaak in samenwerking met diverse partners? Heb je ervaring met de (aanvangs-)begeleiding van zij-instromers? Deel je graag je ervaring en expertise om hier het verschil te maken? Kom dan zeker naar de kick-off van het labo ‘Zij-instromers’ op 16 april 2024.

 

Lore Baeyens

Eva Van de gaer

Coördinator SOM

Neem contact op met Eva