Kick-off labo zij-instromers

16/04/2024

Het lerarentekort is in heel wat scholen voelbaar. Leerlingen brengen (te) veel tijd door in de studie. Meer en meer leraren zonder het vereiste bekwaamheidsbewijs staan voor de klas. Een toenemend aantal zij-instromers vult een stuk van de leemte in, maar dan moeten we ze wel aan boord kunnen houden. 28% verlaat het onderwijs alweer het volgende schooljaar. Het labo-zij-instromers wil daar iets aan doen.

We denken dat we in Leuven een verschil kunnen maken door samen te werken. Daarom onderzoeken we in de aanvangsfase van dit labo de volgende zaken:

  • Wat als we onze expertise bundelen en de (aanvangs)begeleiding over scholen heen samen vormgeven?
  • Kunnen we lokaal meer inzetten op de ondersteuning van zij-instromers? Wat hebben ze nodig?
  • Kunnen we een pool maken van zij-instromers waar elke Leuvense school een beroep op kan doen?

Voel je je aangesproken om je in te zetten voor de goede zaak in samenwerking met diverse partners? Heb je ervaring met de (aanvangs-)begeleiding van zij-instromers? Deel je graag je ervaring en expertise om hier het verschil te maken? Kom dan zeker naar de kick-off van het labo ‘Zij-instromers’ op 16 april 2024.

  • Voor Leuvense onderwijspartners die een experiment willen opstarten binnen het SOM-labo.
  • Datum: 16 april 2024, 17.00-19.00 uur
  • Organisator: SOM