Karin Jacobs

Coördinator van het lerend netwerk Ris+K

“We moeten nog meer leerkrachten besmetten met het SOM-virus!”

Wat is jouw rol in het Leuvense onderwijsveld?

Als coördinator van het lerend netwerk Ris+K streef ik met veel onderwijs- en welzijnspartners naar het bieden van maximale onderwijskansen voor kinderen en jongeren in het gewoon onderwijs. Die ervaring neem ik mee naar het Leuvense Steunpunt tegen schooluitval, dat een verduurzaming is van het SOM-labo Zerotolerantie tegen schooluitval. Onderwijs- en welzijnspartners zijn erg zoekende om vroegtijdige schooluitval tegen te gaan en kunnen met hulp van het steunpunt het welbevinden van elk kind, elke jongere en leraar opkrikken. Als partner van het steunpunt brengt Ris+K daarom expertise samen vanuit verschillende invalshoeken met als doel om elkaar te versterken. Zo hoeft niemand er alleen voor te staan.

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Telkens opnieuw merk ik dat SOM een boeiend, inspirerend en krachtig samenwerkingsverband is om moeilijke thema’s samen aan te pakken. Vanuit verbondenheid, respect en oprechtheid kan er veel gerealiseerd worden.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Ik zou graag willen dat er binnen ons onderwijs nog meer vanuit ervaringsleren vertrokken wordt. Het huidige onderwijsaanbod is jammer genoeg niet voldoende uitgebouwd voor de verschillende leerstijlen die er zijn. Projectmatig werken, al doende leren, met je handen iets creëren of leerlingen regelmatig weghalen van die schoolbanken zijn kleine ingrepen die ons onderwijs ten goede kunnen komen.

Het onderwijssysteem is doorgaans nog erg gericht op de oude autoriteit, waar een volwassenen spreekt en er van het kind of de jongere verwacht wordt dat die luistert. Uit bevragingen bij Leuvense jongeren blijkt dat zij snakken naar een speelsere aanpak binnen onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs en vormingswerk meer samen moeten gaan. Integreer de nieuwe autoriteit meer in het systeem, maak die rigide structuur wat losser, geef jongeren meer verantwoordelijkheid, … Veel leraren die klassiek geschoold zijn, spreken maar één leerstijl aan en zijn vaak bang om iets anders te proberen. We moeten hen daarin ondersteunen zodat ze meer durven experimenteren.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik ben steeds bereid onderwijsmakers te helpen die vanuit een zoekende en open instelling willen inzetten op preventie en aanpak van schooluitval op alle niveaus: van een individuele leerling, een klas, een team tot het eigen zorgbeleid op school.