Claire De Bruyne

Voormalig coördinerend directeur van scholengemeenschap de4sprong

“De sterkte van SOM zit in het brede netwerk.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Ik ben lid van de SOM-raad en deelnemer van het labo Zerotolerantie tegen schooluitval. Ik zie binnen SOM de verschillende onderwijspartners samenwerken aan hetzelfde doel: onze Leuvense jeugd alle kansen geven om zich te versterken, om te groeien tijdens hun schoolloopbaan, en dit op maat van elk kind en binnen een veranderende context.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Het is en blijft belangrijk dat we elk kind respecteren in wie hij of zij is, met al zijn mogelijkheden en beperkingen. Laat ons, als onderwijsmakers, kijken met dezelfde bril en vertrekken vanuit de talenten die elk kind heeft.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik blijf graag meedenken met SOM om de signalen en bekommernissen vanuit het onderwijsveld vorm te geven.