Leuvense Zomerschool

30 september 2021

Studio

Afgerond

Sinds de start van de coronacrisis organiseert SOM i.s.m. stad Leuven de Leuvense zomerschool, een co-creatie van de basis- en secundaire scholen, ondersteund met expertise vanuit UCLL en KU Leuven. We helpen leerlingen bij een vlotte overgang naar een nieuw schooljaar. Leraren krijgen de ruimte om onderwijs te maken in een vernieuwende context.

Wat is de Leuvense Zomerschool?

Tijdens de laatste 2 weken van augustus verwelkomen we op onze zomerschool leerlingen die de overstap maken van basis naar secundair en van een OKAN-klas naar een reguliere klas.

Leerlingen die wat extra zuurstof kunnen gebruiken, bieden we een boost om aan boord te blijven. Zo kunnen ze even later weer met goesting én versterkt naar een nieuwe school of klas. Tijdens de zomer van 2020 ontvingen we 120 leerlingen, in 2021 al 210.

Het concept van onze zomerschool is steeds in ontwikkeling. We identificeren leernoden, ontwerpen leeromgevingen en schaven bij op basis van ervaring en onderzoek. Zo vergroten we de impact voor onze leerlingen. We zetten maximaal in op samenwerken, experimenteren en welbevinden.

Tijdens de vorige 2 edities focusten we op basis van individuele leernoden op Nederlands, wiskunde en/of Frans. In projecten oefenden leerlingen hun digitale competenties, zelfregulering en expressie. We namen leerlingen mee door de stad, langs tal van bredeschoolpartners die hen uitdaagden om nieuwe horizonten te ontdekken.

In 2021 experimenteerden we met 3 veelbelovende pilootprojecten: een zomerziekenhuisschool voor een 5-tal anderstalige nieuwkomers en een samenwerking met Refu Interim voor de werving van enkele zomerschoolcoaches, die als coteacher meedraaiden. In een derde pilootproject, ‘The village’, gingen leerlingen aan de slag met focus op zelfbewustzijn en ondernemerszin, geïnspireerd door tal van ondernemers.

Snuif je graag de sfeer op van onze zomerschool? Bekijk hieronder onze getuigenis op de website van Zomerscholen Vlaanderen naar aanleiding van de editie van 2021.

En nu? 

In de zomer van 2022 sloegen Stad Leuven en Arktos vzw voor het eerst de handen in elkaar om deze editie van de Leuvense zomerschool op poten te zetten.

Ook in 2023 wordt de Leuvense zomerschool georganiseerd door Arktos vzw en Groep Intro in samenwerking met Stad Leuven en partnerorganisaties.