Lien Eerdekens

Coördinator onthaalbeleid nieuwkomers bij stad Leuven

“SOM is voor mij een broedplaats voor innovatieve denkoefeningen en proeftuinen.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

SOM is voor mij een broedplaats voor innovatieve denkoefeningen en proeftuinen m.b.t. het brede onderwijsthema. Vele maatschappelijk relevante thema’s krijgen er een plek. De grote meerwaarde zit voor mij in het gegeven dat het niet enkel gaat over ‘denken’ maar ook over ‘doen’. Binnen de Leuvense nieuwkomerswerking kunnen wij bijvoorbeeld mee genieten van initiatieven als het steunteam op school en het WIEL-concept. Ik ben benieuwd naar welke realisaties er nog volgen.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Het volwassenenonderwijs kan wat meer dynamiek en innovatie gebruiken, wat meer durf rond o.a. diplomagelijkschakeling, EVC/EVK, talentontwikkeling, enz. Er wordt zoveel waarde gehecht aan diploma’s, talenkennis, … terwijl ik in mijn dagelijkse werking zoveel straffe mensen, anderstalige nieuwkomers, ontmoet. Toekomstoriëntering en loopbaanontwikkeling is voor hen allerminst evident. Er zouden zoveel meer kansen gecreëerd kunnen worden.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Voor vragen en noden, maar óók fijne ideeën en mooie ervaringen vanuit het onderwijs mbt anderstalige nieuwkomers en het ruimere thema vluchtelingen/migratie.