Leen Sevens

Onderwijsinnovator aan de Groep Humane Wetenschappen van KU Leuven

Wat betekent Samen Onderwijs Maken voor jou?

“Samen Onderwijs Maken” staat voor een krachtig netwerk waarin diverse onderwijspartners hun expertise bundelen. Van het uitwisselen van innovatieve ideeën, tot het bedenken van oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen over de gehele breedte van het onderwijsspectrum. Van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs. Van beleidsnota’s tot praktijk. Door samen te werken, versterken we het onderwijs in zijn geheel en zorgen we voor een vruchtbare bodem voor innovatie.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Binnen het brede spectrum van ons onderwijs kan er meer aandacht worden besteed aan een snelle, veilige en effectieve integratie van nieuwe technologieën, zoals GenAI. Het is belangrijk dat zowel de risico’s als de opportuniteiten worden belicht. GenAI biedt bijvoorbeeld unieke kansen voor het personaliseren van het leerproces, wat kan bijdragen aan een inclusiever onderwijs. Door zowel studenten als onderwijzend personeel tijdig te sensibiliseren, kunnen we de kracht van nieuwe technologieën optimaal benutten en werken aan een toekomstbestendig onderwijssysteem.

Wat maakt voor jou het beroep van leraar zo mooi?

Als onderwijsinnovator aan de Groep Humane Wetenschappen sta ik elke dag in contact met gedreven docenten en onderwijsondersteuners. Zij zijn voortdurend op zoek naar de meest effectieve methodes om studenten te betrekken, activeren en begeesteren. Hoewel mijn enthousiasme voor technologie groot is, vind ik het fantastisch dat het menselijke aspect steeds de kern blijft van ons onderwijs. Zo kunnen onze docenten onderwijs bieden dat niet alleen informeert, maar ook inspireert en transformeert.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Mijn passie ligt bij het benutten van educatieve technologie als katalysator voor onderwijsinnovatie. Mijn enthousiasme wordt vooral gewekt door taaltechnologie en de manieren waarop digitalisering kan bijdragen aan verhoogde personalisatie binnen ons onderwijs. Samen kunnen we op zoek gaan naar nieuwe, effectieve onderwijsmethoden die aansluiten bij de unieke talenten en behoeften van elke student… én docent!