Kristien Lacluyse

Beleidsmedewerker Bednet

Wat betekent Samen Onderwijs Maken voor jou?

SOM toont op veel verschillende manieren wat de kracht en mogelijkheden zijn van samenwerken in het onderwijs, over functies, scholen, onderwijstypes en -netten heen. Van informele netwerkmomenten, tot inspirerende vormingsmomenten, tot heel concrete samenwerking en acties rond specifieke thema’s. Heel tof om te zien wat er ontstaat als onderwijsmensen elkaar kunnen ontmoeten en leren van elkaar. SOM zet op een positieve manier in de kijker waar ‘het onderwijs’ in en rond Leuven mee bezig is. Iets waar we absoluut nood aan hebben in tijden waar we zoveel vaker horen wat er allemaal nièt goed gaat in het onderwijs.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

De regelgeving in het onderwijs is behoorlijk complex. Hoewel decreten en omzendbrieven bedoeld zijn om houvast te geven aan scholen en eigenlijk ook ruimte en een zekere vrijheid willen bieden om binnen die kaders goed onderwijs te maken, lijken ze in de praktijk toch behoorlijk ingewikkeld of is informatie heel versnipperd. Het maakt het als directie of klassenraad soms lastig om beslissingen te (durven) nemen, of er gaat energie en tijd verloren aan een zoektocht naar info of administratie. Dat is jammer, want zo blijven soms mogelijkheden onbenut bijvoorbeeld als het gaat om het vormgeven van onderwijstrajecten op maat voor zieke leerlingen.

Wat maakt voor jou het beroep van leraar zo mooi?

Kinderen en jongeren brengen enorm veel tijd op school door in hun jonge leven. Hoe tof is het dat je als leraar zoveel verschillende leerlingen mee kan zien groeien, in wat ze kunnen en weten, maar ook in wie ze zijn en worden.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Voor alles wat te maken heeft met onderwijs aan zieke leerlingen in de breedste zin van het woord: onderwijstrajecten voor afwezige leerlingen, de mogelijkheden van digitalisering, de bereikbaarheid van jongeren en gezinnen in kwetsbare onderwijs- en opvoedingssituaties, mentaal welzijn en psychische problematiek bij leerlingen, … Laat maar weten!