Hilde De Wever

Opleidingshoofd lerarenopleiding lager onderwijs UCLL

Wat kan volgens jou anders in het onderwijs?

Onze studenten opleiden in en voor diversiteit is misschien wel onze grootste uitdaging.

We trachten onze studenten op basis van onderzoek gevoelig te maken voor stereotypen in werkboeken en handleidingen en bij de keuze van verhalen. We laten hen nadenken over de diverse beginsituatie in hun klas en laten die in kaart brengen. We brengen hen in contact met organisaties en mensen die expertise binnenbrengen rond het thema ‘diversiteit’.

Maar we hebben veel te weinig studenten met een etnisch-cultureel diverse, anderstalige of migratieachtergrond. Het gevolg is dat we vooral óver die mensen praten. Zo missen we de boeiende blikken op ons onderwijs om echte inzichten te krijgen. Leraren opleiden doe je in gemeenschap, met alle aspecten van een gemeenschap die ertoe doen.

Wat betekent Samen Onderwijs Maken (SOM) voor jou?

Meer en meer voelden we dat we die uitdaging niet alleen aankunnen. Daarom legden we 2 jaar geleden contact met SOM. Kunnen we de problematiek niet samen met de onderwijspartners proberen aan te pakken? Zo ontstond het labo diverse leraarskamer.

Het is interessant om samen met directies van scholen en specialisten in kaart te brengen hoe het komt dat 18-jarigen met een diverse achtergrond niet kiezen voor een job als leraar. Maar we moeten ook overgaan tot concrete acties. Vanuit micro-experimenten willen we vanuit de praktijk leren wat wel en niet werkt en waar onze blinde vlekken zitten.

Een mooi voorbeeld is een getuigenis van een van onze studenten met een migratieachtergrond. Ze vertelde hoe onze docenten met de beste bedoelingen thema’s als de pietendiscussie of gevoeligheden rond taalgebruik behandelen. Te midden van een schare witte docenten en medestudenten voelde ze zich plots enorm geviseerd, terwijl wij ons van geen kwaad bewust waren.

Net daarom hebben we die studenten zo hard nodig. Het is pas als ze er zijn, dat je kan bijleren.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

(Aspirant-)leraren of leerlingen die ergens vast komen te zitten in hun ambities om eventueel leraar te worden, staan we met heel onze ploeg te woord. We willen samen onderzoeken waar het beter kan.

Een schrijnend voorbeeld zijn studenten met een hoofddoek. We zeggen wel dat zij even welkom zijn als andere studenten, maar we moeten hen dan ook stageplaatsen kunnen garanderen. We leggen daarvoor directe lijnen met onze directeurs. Samen zoeken we naar wat de obstakels zijn en hoe we daarrond kunnen werken.

Wat maakt voor jou een job in onderwijs zo mooi?

Mijn engagement komt voort uit een verontwaardiging. Het is geënt op het besef dat we met een probleem zitten dat aan te pakken valt. Onderwijs kan zoveel betekenen rond thema’s als kansarmoede of diversiteit. Maar dan moet je soms durven duwen in rigide denkkaders en mee bouwen aan de opinievorming.

Vandaar mijn enthousiasme voor dit labo. Diversiteit is niet alleen nodig voor leerlingen of studenten met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Ook de witte meisjes in onze opleiding hebben een authentiek perspectief nodig om bewust voorbereid te worden op lesgeven in de praktijk.