Graziela Dekeyser

Postdoctoraal onderzoeker KU Leuven

Wat betekent Samen Onderwijs Maken voor jou?

SOM is voor mij een unieke plek om een interessante dialoog op gang te brengen tussen verschillende soorten van onderwijsprofessionals en onderzoekers. Bovendien heb ik SOM ervaren als een groep met veel “goesting” om mooie ideeën om te zetten in concrete praktijkinitiatieven. Dat werkt aanstekelijk en vooral inspirerend.

Wat kan er volgens jou anders in onderwijs?

De structuren zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse samenleving. We vergeten te vaak dat ons huidig onderwijssysteem gebouwd is om de industrialisering tegemoet te komen. We leven nu in een hoogtechnologische, geglobaliseerde, informatie- en kennissamenleving. Dat heeft op allerlei wijzen impact op hoe we als individuen en als groepen functioneren.

Er moet dus veel structureel gewijzigd worden om tegemoet te komen aan zowel een individu als een arbeidsmarkt die continu aan veranderingen onderhevig zijn. Dat staat haaks op het logge onderwijssysteem dat nu nog steeds de plak zwaait. Structuren zijn echter niet meteen voor verandering vatbaar als we naar onze huidige beleidsmakers kijken.

Dus zet ik veel hoop op schoolteams: zij zijn de gamechangers in een samenleving. Zij vormen de volgende generatie. De samenleving van morgen zal superdivers zijn en dus is dialoog en een reflectieve houding een noodzaak. Inzetten op de dialoog op school, tussen leraren maar zeker ook tussen leraren en leerlingen en tussen leerlingen onderling is cruciaal om het samenleven van morgen te garanderen.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

We kunnen het best verder gaan op de ingeslagen weg. We moeten het gesprek blijven aangaan vanuit gedeelde ambities, de labo’s blijven ontwikkelen in lijn met de speerpunten en evenementen blijven opzetten die verbinden. Met andere woorden: die derde ruimte met veel aandacht, liefde en voorzichtigheid blijvend laten groeien.

Wat maakt voor jou het beroep van leraar zo mooi?

Leraren leggen de bouwstenen van de samenleving van morgen. Voor een socioloog is er quasi geen ander beroep belangrijker dan dat van de leraar.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Meertaligheid; ongelijkheid in het onderwijs