Elise Janssens

Stagiaire bij SOM

Wat betekent Samen Onderwijs Maken (SOM) voor jou?

Samen een veilige tussenruimte creëren waarin de meest geëngageerde, gemotiveerde en betrokken onderwijsprofessionals in alle veiligheid kunnen samenkomen, kunnen delen waar ze op botsen en wat volgens hen beter moet, om dan samen na te denken, te experimenteren en te doen, om zo het onderwijs duurzaam te innoveren.

De werking van SOM is heel bottom-up; er wordt vertrokken vanuit ieders ervaringen. Praktijk en onderzoek worden samen rond de tafel gebracht als gelijkwaardige spelers. SOM is uniek in die zin dat Leuvense onderwijsspelers alle ruimte krijgen om in alle veiligheid en met veel ondersteuning hun eigen praktijk te verbeteren, maar ook te raken aan de kern van het Leuvense onderwijs. Op die manier kunnen ze voor structurele veranderingen zorgen.

Wat kan er volgens jou anders in het onderwijs?

Volgens mij is er nog veel werk op vlak van gelijke onderwijskansen. De urgentie hiervan mag nog meer doordringen tot bij iedere onderwijsprofessional, van leraar tot beleidsmaker op macroniveau.

Daarnaast denk ik dat het erg behulpzaam zou zijn, moesten alle onderwijsspelers nog meer loskomen van hun eigen (politieke) agenda om niveau- en netoverschrijdend samen te werken. SOM biedt hiervoor al veel ruimte, maar het is natuurlijk aan de spelers zelf om die ruimte ook te claimen en er iets mee te doen. Er bestaat immers al heel veel en er zijn al enorm veel prachtige en waardevolle initiatieven. Onderwijs hoeft het warm water niet (opnieuw) uit te vinden, maar mag meer over het muurtje loeren naar wat er al allemaal is.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik wil heel graag helpen bij het nadenken over en uitwerken van een onderwijsinnovatie die past binnen de drie speerpunten van SOM. En ik wil er ook vooral heel graag mee voor zorgen dat dit wordt omgezet in actie.

Ik deed in het kader van mijn stage bij SOM een onderzoek naar de visie van SOM op participatie. Heb je vragen of bedenkingen rond het thema participatie? Ik denk graag mee na!