Bie Strypens

Coördinator IVAN bij UCLL

“Iedereen verdient een plaats op het juiste onderwijsniveau met oog voor talenten en dromen.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Binnen SOM ben ik trekker van het labo WIEL. In mijn beleving is SOM een uniek platform waar de focus ligt op het verbeteren van het volledig onderwijstraject van kleuter tot hoger onderwijs of opleidingen voor volwassenen. Het doel is om drempels af te breken en iedereen de kans te geven om zijn talenten te ontwikkelen en dromen te verwezenlijken. SOM is ook een experimenteerruimte voor professionals die uitmondt in realistische en concrete projecten.

 

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Het zou goed zijn om via verschillende kanalen de bekendheid en het draagvlak van SOM te verbreden en zo het netwerk nog meer te versterken.

 

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik deel graag mijn kennis en expertise over (her)oriëntatie in hoger onderwijs specifiek voor kansengroepen en dan vooral nieuwkomers. Ik wil mee nadenken over de profielen van nieuwkomers met een educatief perspectief en over omgaan met anderstaligen en culturele diversiteit in ons onderwijs.