Hoe krijgen we elke Leuvense inwoner én leerling betaalbaar online?

3 november 2020

 Laboratorium

Afgerond

De lockdown tijdens de coronacrisis zette een gekend pijnpunt opnieuw in de verf: kwetsbare gezinnen en jongeren beschikken maar beperkt of helemaal niet over een computer. Op die manier mislopen ze allerlei online diensten en dreigen ze de digitaliseringsgolf te missen.

Vanuit die acute nood startten SOM en de stad Leuven in maart 2020 samen het ‘corona-laptopproject’ op. In totaal werden ruim 600 toestellen verdeeld, naar leerlingen uit Leuvense scholen en naar kwetsbare Leuvenaars toe. De laptops werden geschonken of gesponsord door bedrijven en particulieren, en door enthousiaste ICT-coördinatoren en vrijwilligers opgefrist. De actie haalde het Journaal, Karrewiet en ROB.

In dezelfde periode zetten ook andere actoren zich in om aan diezelfde hardware-nood tegemoet te komen: op het niveau van Vlaanderen, binnen bepaalde buurten of gericht op specifieke doelgroepen.

Het geheel van acties lijkt op het eerste zicht geslaagd om aan de acute nood te voldoen. Maar zo’n injectie van toestellen biedt maar een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing, en allerlei organisaties die náást elkaar hetzelfde doen: dat kan efficiënter…

Iedereendigitaal@leuven

Samen Onderwijs Maken (SOM), de stad Leuven en heel veel partners hebben een ambitieus en duurzaam plan voorbereid om in te zetten op e-inclusie van alle Leuvenaars. Van hardware en software, van internetconnectie tot vormingen op maat, van repair en refurbish (met sociale economie) tot digitaal platform, over digi-buddies en PC-dokters – het project raakt vele domeinen en betrekt vele warme, geëngageerde partners. Of in het kort: hoe we SAMEN van Leuven een meer ideale/digitale wereld maken.

Labo lapt(er)op!

Met dit labo willen we een antwoord geven op de vraag hoe we elke kwetsbare Leuvenaar en elke Leuvense leerling betaalbaar en efficiënt online krijgen. Enerzijds is er die nood aan toegang tot hard- en software, internetconnectie en ondersteuning. Aansluitend willen we dit koppelen aan digitalisering in de brede zin: hoe kunnen we de digitale vaardigheden van onze leerlingen en burgers versterken?

Deelvragen gaan dan over werkbare organisatiemodellen, financiering, afbakening van de doelgroep, toekenningscriteria, rol van de partners, duurzaamheid, …

Hoe?

In dit labo brengen we partners samen die een rol kunnen spelen in dit potentieel sterk maatschappelijk verhaal: onderwijs, publieke instellingen, middenveld, economie en het lokale bestuur. We leren van elkaar en we zoeken samen naar duurzame oplossingen.

We werken door middel van een samenwerkingsmodel waarbij elke partner vanuit zijn eigen logica en kracht kan bijdragen aan de vraag naar toegang tot hardware, software, connectie en ondersteuning.

Planning

Eind 2020: concept laten landen.

Vanaf januari 2021: start concrete eerste testfase van het project iedereendigitaal@leuven waarbij vele partners SAMEN proberen om van Leuven een nog meer ideale/digitale wereld te maken.

Wat nu?

Het labo werd afgerond binnen SOM en werd door Stad Leuven i.s.m. 17 partners verduurzaamd in een uitgebreide werking: Iedereendigitaal@Leuven.

Interesse?

Meer weten? Neem contact op met Tuur Struyf, coördinator van Iedereendigitaal@Leuven.

Aron De Hondt

Aron De Hondt

Beleidsadvsieur dienst onderwijs stad Leuven

Contacteer Aron