Aron De Hondt

Beleidsadvsieur dienst onderwijs stad Leuven

Wat betekent Samen Onderwijs Maken (SOM) voor jou?

In Leuven weten we elkaar op vele onderwijsfronten sterk te vinden, net- en niveauoverstijgend, binnen SOM maar ook vanuit andere contexten. Dat zorgt niet alleen voor een gevoel van verbondenheid – we gaan er samen voor – maar dat heeft er in de praktijk ook voor gezorgd we vandaag de dag een beroep op elkaar kunnen én durven doen. Scholen onderling, intermediaire organisaties, SOM, de stad: we vinden elkaar, we leren, we experimenteren, we groeien samen naar een hoger niveau.

Wat kan volgens jou anders in het onderwijs?

Onderwijs in Vlaanderen is op veel vlakken een complex gegeven: uitgebreide regelgeving, specifiek statuut, flinke planlast, veel onderwijsinstellingen, heel wat flankerende organisaties en diensten… Onlosmakelijk zorgt die complexiteit voor inefficiëntie of ‘energieverlies’ her en der. In de ideale wereld weten we elkaar waar nodig meteen te vinden en vullen we elkaar nóg beter aan, zodat iedereen in verbinding en vanuit zijn eigen sterkte kan bijdragen aan het kernproces van onderwijs: jongeren én volwassenen de kans geven om kennis op te doen en te delen, aan vaardigheden te schaven, talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

De dienst onderwijs van stad Leuven zet acties, projecten en net-, niveau- en domeinoverschrijdende samenwerkingen op, ten dienste van het lokale onderwijsveld. Als adviseur overschouw ik mee de thema’s waar we rond werken: gelijke onderwijskansen en welbevinden, innovatief onderwijs, onderwijsaanbod en -organisatie, klimaat en milieu, levenslang leren. Weet me zeker te vinden als je wil weten wat de stad de Leuvense scholen concreet te bieden heeft en – vooral – als je over deze onderwerpen inhoudelijk in gesprek wil gaan!