Duurzame onderwijskansen

1 juni 2023

Studio

Ontwerpfase

Labo duurzame onderwijskansen (toekomstatelier Leuven) werd verplaatst naar Studio duurzame onderwijskansen

Het onderwijsnetwerk SOM organiseerde, samen met Leuvense lagere en secundaire scholen en tal van culturele, sport- en welzijnspartners een zomerschool in de zomer van 2019 en 2020. En dit in het kader van de tijdelijke sluitingen van de scholen tijdens de covid-pandemie.  

Binnen SOM werd gekozen om in te zetten op jongeren die zich op een scharniermoment in hun schoolloopbaan bevonden: van OKAN naar regulier onderwijs en van basis naar secundair onderwijs. Tijdens 2 weken zomerschool zetten we in op welbevinden, motivatie en ambitie om de opstart van het nieuwe schooljaar vlotter te laten verlopen. 2 jaar zomerschool leverde boeiende experimenten en hoopvolle inspiratie om samen onderwijs te maken. Maar dat is niet duurzaam genoeg. Het SOM netwerk heeft steeds de ambitie geuit om de zomerschool in het bredere kader van gelijke onderwijskansen in het Leuvense onderwijsveld te plaatsen. De impact van 2 weken zomerschool is immers beperkt. Deze ambitie heeft geleid tot de verkenning voor een SOM labo over duurzame onderwijskansen in Leuven.  

 

KU Leuven ondertekende op 1 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst met TADA in Brussel om onderwijsongelijkheid te verminderen en diversiteit en inclusie te verhogen door leerlingen, studenten en personeel te engageren. Zo zullen ze nog intenser samenwerken aan trainingen, vrijwilligerswerking, openstellen van gebouwen…  Hoe zorg je er als universiteit voor dat elke student zich welkom voelt? Hoe kunnen we drempels verlagen voor jongeren uit grootstedelijke context om stap te zetten naar hoger onderwijs? Hoe kunnen we diversiteitscompetenties aanscherpen en het maatschappelijk engagement vergroten? Zijn enkele van de vragen die KU Leuven graag wil aanpakken.

SOM en KU Leuven Engage slaan daarom de handen in elkaar om  te verkennen of we in de Leuvense context een toekomstatelier kunnen te ontwerpen voor jongeren tussen 10 en 14 jaar. Dit als puzzelstuk in de brede ambitie van onderwijspartners, welzijnspartners en lokale overheid om in Leuven gelijke onderwijskansen waar te maken voor alle leerlingen.

Sara Vantournhout & Sabine Denis

KU Leuven Engage

Contacteer Sara of Sabine