Voorstelling jaaractieplan 22-23

Ontwerp jij mee het Leuvense onderwijs?

De Leuvense onderwijswereld stond op 30 september weer te trappelen om samen onderwijs te maken. Ook dit jaar bouwt SOM een aantal werven verder uit en staan er nieuwe labo’s in de steigers. De SOM-werking is voortdurend in beweging, maar we geven je graag alvast de pijlers van ons jaaractieplan mee.

Nieuw labo! – Hoe werken we aan meer diversiteit in de Leuvense lerarenkamers?

In Vlaanderen bestaat naar schatting slechts 1% van het lerarenkorps uit leraren ‘van kleur’. Met het labo diverse leraarskamer willen we de diversiteit in de Leuvense leraarskamers vergroten. Het is een troef en hefboom voor maximale talentontplooiing van alle Leuvense lerenden.

Internationaal onderzoek toont de positieve impact aan van een (etnisch-cultureel) diverse samenstelling van lerarenteams op de onderwijskwaliteit. Zowel het schoolteam als de leerlingen doen er hun voordeel mee. Onderzoek in Vlaanderen wijst ons al langere tijd op de drempels in schoolloopbanen (zowel wat betreft welbevinden als schoolprestaties) voor leerlingen met etnisch-cultureel diverse achtergronden.

Heel wat talent, ook om leraar te worden, gaat verloren. Daarnaast biedt de school als mini-samenleving een zinvolle context om lerenden te ondersteunen in hun zoektocht naar een volwaardige plek in onze gekleurde samenleving.

In dit gloednieuwe labo bundelen we expertise om samen met Leuvense scholen en onderzoekspartners micro-experimenten op te zetten op het niveau van basis- en secundaire scholen, binnen de lerarenopleiding en voor zij-instromers.

Interesse om mee je schouders te zetten onder dit labo? Meer info vind je op de labopagina.

Nieuw! – Leraar breekt uit

We brengen het SOM-netwerk graag nog dichter naar de klasvloer. SOM investeert dit jaar extra in leraren. In het kader van ‘Leuvens onderwijs innoveert’ ondersteunen we leraren die ook buiten de eigen schoolmuren ondersteuning zoeken voor hun innovatieve idee. De stad Leuven wil innovatie boosten door leraren of scholen financieel te ondersteunen.

SOM draagt bij door leraren in contact te brengen met de juiste partners binnen ons netwerk. Til met wat ondersteuning van het hoger onderwijs, een andere school, een onderzoeker, wetenschapper, culturele- of welzijnspartner… je idee naar een hoger niveau.

Op 30 november zijn we te gast op de onderwijsliving van de stad Leuven. We presenteren er concrete voorbeelden van hoe je als leraar met partners binnen ons netwerk prachtige resultaten kan boeken. Kom zeker een kijkje nemen als leraar of directeur en dien in januari je projectvoorstel in. Je krijgt ondersteuning van de stad Leuven en het SOM-team zodra de jury je aanvraag goedkeurt.

 

 

Labo – Speak up!

Na een jaar voorzichtig aftasten en experimenteren schakelt onze Speak up!-werking een versnelling hoger. Onze ambassadeurs werkten een workshop uit en testten die vorig jaar uit met leerlingen van het Heilige Drievuldigheidscollege.

Ze willen ook op een artistieke manier hun stem verheffen tegen racisme in of rond het onderwijs. Daarvoor plannen ze een open mic op 25 november.

Wil je graag de mogelijkheden verkennen van de ambassadeurswerking en met hen meewerken aan een racismewijze cultuur op je school? Vraag een verkennend gesprek aan met onze medewerkers Naleye Farah en Sarah Bekambo.

Labo Vluchtelingen

Het labo Vluchtelingen is gericht op een laagdrempelige uitbouw van zorg voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen in de context van de school. Vanuit het Steunteam Vluchtelingen werken we actief samen met het schoolteam aan bezorgdheden rond de schoolse en psychosociale ontwikkeling van een vluchtelingenkind- en/of jongere.

In die context organiseren we dit schooljaar weer leerlabo’s in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs. Centraal in de eerste bijeenkomst staat de vraag hoe je anderstalige nieuwkomers kan alfabetiseren. We bieden een sessie aan met een focus op 6-10-jarigen en eentje voor 11-16-jarigen. In februari staan we stil bij de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Hoe laat je hen het nut en het plezier van taal ervaren, de hele dag door? Hoe maak je van hen vaardige taalgebruikers met in hun rugzakje ook de nodige kennis over taal? In een laatste leerlabo onderzoeken we wanneer je je zorgen moet maken over de tweedetaalverwerving van kinderen. Wat is normaal en wanneer kan je spreken van een verstoord proces?

Nieuw labo! – Jouw onderwijsei?

Niet elke uitdaging laat zich plannen. We laten daarom ruimte voor inbreng vanuit het Leuvense onderwijs. Welk pittig onderwijsvraagstuk krijg je niet alleen getackeld? Waar heb je onderwijspartners voor nodig? We vragen gerichte input op onze open SOM-raad op 21 maart. Spreek je vertegenwoordiger aan via je beleidsmedewerkers of stuur ons alvast je idee door. Misschien zit er wel een nieuw labo of een forum in.

Forum – Op schoolreis (10-3-23)

Jaarlijks organiseert SOM i.s.m. UCLL een schoolreis die inspirerend kan werken voor wie in Leuven onderwijs maakt. Op vrijdag 10 maart 2023 gaan we weer samen op excursie in het kader van de boeiende driedaagse Schoolvoorbeelden. Bezoek een of meerdere onderwijsinstellingen met een prikkelend verhaal, leg contacten met collega’s van andere scholen en neem je nieuwe ideeën mee naar je thuisbasis. Een sfeerbeeld van de vorige editie en de verhalen van de verschillende scholen vind je hier.

Forum Zero Tolerantie Tegen Schooluitval – voorstelling ‘Dissident’ (27-3-23)

We nodigen samen met UCLL en 30cc onderzoekers, leerlingbegeleiders, leraren, leerlingen, ouders, onderzoekers, studenten uit de lerarenopleiding en welzijnswerkers, kortom iedereen die mee wil strijden tegen schooluitval, uit voor de voorstelling Dissident van NT Gent.

5 jonge ‘probleemgevallen’ nemen het woord: “Wat betekent het om voortdurend de uitzondering te zijn? En wat vertellen de huidige regels en verwachtingen in het secundair onderwijs ons over de heersende ideeën over succesvol burgerschap? Op wat voor manier wordt het huidige onderwijs gedomineerd door werkdruk, prestatiedrang en bureaucratie? Is onbewust racisme nog steeds bepalend voor wie tweede kansen krijgt en wie niet? (…) En kan een docent meer zijn dan een doorgeefluik van kennis? (…)

Dissident is een mix van live spel en documentair filmmateriaal waarin ook ouders, docenten, jeugdwerkers en pedagogen aan bod komen. In 12 lessen leggen de jongeren de in hun ogen meest urgente problemen van het onderwijs bloot en formuleren ze een tegenvoorstel.”

We ontvangen je graag in de Stadsschouwburg voor een soepje. Na de voorstelling is er ruimte voor een nagesprek met de theatermakers. Nadien kan je op de receptie nieuwe contacten leggen. Voorlopig kunnen scholen al inschrijven. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor het vervolg.

Blijf op de hoogte

Op elke SOM-raad passen we onze werking aan aan de noden van het Leuvense onderwijsveld. Onze werking is dus voortdurend onder constructie. Wil je zelf een suggestie doen of blijf je graag op de hoogte, volg dan onze kalender en abonneer je zeker op onze nieuwsbrief.