SOM start door

September 2021

Samen Onderwijs Maken werd 5 jaar geleden boven de doopfont gehouden. Na een periode van pionieren, experimenteren, groeien en verbreden, is het tijd om de missie, de ambitie en de vernieuwde organisatie van SOM opnieuw te onderschrijven.

Op 30 september 2021 ondertekenen alle Leuvense onderwijspartners van kleuter tot hoger en volwassenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiders, het lokaal overlegplatform en de stad het vernieuwde SOM charter in het STUK.

Voor de officiële ondertekening van het charter geeft Joost Lowyck de fakkel door aan de nieuwe voorzitter Jan Elen. Joost wordt in de bloemetjes gezet en Jan spreekt krachtig zijn ambitie uit met het onderwijsnetwerk SOM. Hij licht het vernieuwde charter toe en accentueert de kracht van deze lokale samenwerking.

 

Vanuit heel verschillende inhoudelijke, institutionele, persoonlijke perspectieven kunnen we in SOM met elkaar het gesprek aangaan of gezamenlijk de handen aan de ploeg slaan. Het gesprek, de handeling in SOM is daarbij geëngageerd, het gaat over iets, iets dat ons allen dierbaar is, iets dat ontegensprekelijk gesprek vereist, iets dat nuance vraagt, iets dat veel zorg verdient. Het gaat over onderwijs en over onderwijs in de volle betekenis van het woord beter maken.

Jan Elen, voorzitter SOM

De directies van elke Leuvense school of onderwijsinstelling, de vertegenwoordigers van de centra voor leerlingenbegeleiding, het lokaal overleg platform en Stad Leuven engageren zich om ook de volgende vijf jaar samen onderwijs te maken.

Om het vernieuwde engagement van het netwerk feestelijk in te zetten is iedereen nadien welkom in STUKcafé voor een hapje en een drankje. Wat een droomstart voor een nieuwe periode van 5 jaar Samen Onderwijs Maken!

Foto’s: Diederik Craps