Een stage bij SOM door de ogen van Jade Hulsman

Jade Hulsman, studente 3e bachelor sociale readaptatiewetenschappen, is toe aan haar laatste dagen als stagiaire bij SOM. We vroegen haar hoe zij haar stage heeft ervaren.

Hoe ben je bij SOM terechtgekomen?

Ik koos voor een stage bij SOM omdat de missie en de projecten me meteen aanspraken. Tijdens mijn eerste stagedag werd ik meteen ondergedompeld in het verhaal van de Skin Color Collection. Zonder echt goed te weten wat het inhield, kreeg ik de opdracht om de verdeling van de huidskleurpotloodjes mee op te zetten.

Gelukkig werd ik goed ondersteund. Dat is voor mij een beetje de rode draad doorheen mijn stage: je krijgt veel verantwoordelijkheid, maar ook ondersteuning en de ruimte om dingen uit te proberen.

Wat heb je tijdens je stage zoal gedaan?

Behalve de Skin Color Collection werkte ik vooral mee aan Speak Up!, de ambassadeurswerking tegen racisme of discriminatie op school. Ik hielp bij het voorbereiden van bijeenkomsten van de ambassadeurs, de communicatie en de praktische organisatie.

“Het is inspirerend om in aanraking te komen met verschillende mensen die elk hun eigen perspectief hebben. Dat geeft veel zin om zelf ook bij te dragen.”

Verder was ik ook betrokken bij de organisatie van het forum LGBTQI+, naar een inclusieve school en heb ik mee nagedacht over de uitwerking van een forum rond welbevinden bij leerlingen dat binnenkort georganiseerd wordt. Ook SOM start door was fijn om aan mee te werken.

Dankzij die verschillende projecten leerde ik op korte tijd veel bij. Bovendien is het inspirerend om telkens in aanraking te komen met verschillende mensen die elk hun eigen perspectief hebben. Dat geeft veel zin om zelf ook bij te dragen

 

Waarom vind je het werk dat SOM doet zo belangrijk?

Elk project van SOM heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een impact op het mentaal welzijn van jongeren. De Skin Color Collection bijvoorbeeld is erg waardevol omdat je kinderen met de huidskleurpotloodjes ervan bewust maakt hoe belangrijk het is om elkaar te waarderen. Ik geloof dat zo’n actie meer effect heeft dan wanneer leerlingen in een vrijblijvend klasgesprek het thema racisme bespreken.

Samen met schepen Lalynn Wadera ging Jade huidskleurpotloodjes uitdelen op de Leuvense basisscholen.

Ook bij Speak Up! gaat het er vooral om dat je iets doet met de beleving rond het thema. Het viel me op dat de jongeren echt openbloeien als ze in een veilige omgeving ervaringen kunnen delen. Je ziet de goesting ontstaan om samen aan de slag te gaan.

Empowerment is daarin echt cruciaal: het zijn de jongeren die de agenda bepalen. Wij ondersteunen hen waar nodig, maar we vertrekken vanuit hun kracht, mogelijkheden en engagement om iets op te bouwen. De jongeren krijgen de bewegingsvrijheid om te ondernemen wat ze willen.

Voor mij persoonlijk is die impact op het mentaal welzijn van jongeren belangrijk omdat precies dat de focus is van mijn bachelorproef. Naar aanleiding van mijn stage onderzoek ik hoe SOM als onderwijsnetwerk onderwijsmakers kan ondersteunen in de bevordering van het mentaal welzijn van Leuvense jongeren. Ik kon bij elk van de projecten waar ik aan meewerkte wel iets meepikken.

 

Waar moet volgens jou in het onderwijs nog meer op worden ingezet?

Zonder twijfel het mentaal welbevinden van leerlingen. Ondanks de vele initiatieven die er zijn en nieuwe methodieken, blijkt er nog steeds een grote leegte te zijn wat betreft de opvang van leerlingen die het moeilijk hebben.

Hoe kan SOM daar een rol in spelen?

Het forum rond welbevinden bij leerlingen kan veel in gang zetten. Het lijkt me belangrijk om leerkrachten concrete tips & tricks aan te bieden bijvoorbeeld over hoe je als leerkracht een open en aangename klassfeer kunt stimuleren, hoe je signalen kan opvangen van leerlingen die niet goed in hun vel zitten, hoe je best reageert op vragen en bezorgdheden van leerlingen en hoe je ze kan begeleiden naar hulp.

Een leerling die het gevoel heeft dat hij met zijn verhaal terecht kan bij een leerkracht zal zich sneller openstellen. Dat komt het welzijn op school alleen maar ten goede.

Tekst: Zeger Michiels  |   Foto: Diederik Craps