“Campus Corso wordt een soort permanente SID-in-beurs.”

Wat ontstaat er als we leerlingen, studenten en ondernemers samenbrengen in een levensechte commerciële leeromgeving? Bezielers Dirk Staf en Hans Verhoeven experimenteren met hun collega’s van vzw Edushakers in Campus Corso, samen met de stad Leuven, ondernemers en partners uit lager, secundair en hoger onderwijs. Vanuit de SOM-studiowerking volgen we alles met veel interesse op.

Vanwaar de naam Campus Corso?

Dirk Staf: “De vroegere ‘Corso’ is voor veel Leuvenaren nog bekend. In de jaren 60, 70 en 80 was er in de Diestsestraat een feestzaal, later ook een theater, met plaats voor optredens, concerten en modeshows. Begin jaren 2000 kwam er een fotostudio, met een exporuimte, gevolgd door een interimkantoor. De laatste bewoner was ‘Boutique Chique’ van de kringwinkel.”

“Maar ‘corso’ is ook Italiaans voor ‘laan, weg’. Die symboliek past perfect. Campus Corso is een community van mensen op weg naar een nieuwe toekomst: op het vlak van opleiding, job of nieuwe samenwerkingsverbanden.”

“‘Campus’ verwijst naar de fysieke link tussen leerlingen, leraren, studenten en docenten. Ze moeten elkaar vinden op onze campus om er elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring uit te wisselen en samen te ondernemen. Op Campus Corso staan 3 O’s centraal: onderwijs, ondernemen en ontmoeten. Onze slagzin is trouwens “Durven dromen. Samen doen”. Dat vat het helemaal samen.”

Voor welke leerlingen of studenten is Campus Corso bedoeld?

Dirk Staf: “We mikken in de eerste plaats op de tweede en derde graad secundair en graduaats- en bachelorstudenten. Die verticale leerlijn moet erin. De studenten komen er in contact met start-ups van jonge ondernemers, vaak zelf nog maar net afgestudeerd. Leerlingen secundair zien dan weer een voorbeeld in de studenten: wat zijn mijn mogelijkheden, wat kan ik studeren?”

“Campus Corso is een soort constante SID-in-beurs, waarbij iedereen die met onderwijs te maken heeft een plek heeft. Elke leerling die bewust vragen stelt bij de richting die hij uit wil, zal er meteen antwoorden vinden.”

Wie zal Campus Corso bevolken?

“Een community vormen begint met een drankje en een hapje. Je komt binnen in het ‘Corso Cookie Café’. Bij een kop koffie, thee, milkshake of een lichte maaltijd kan je overleg organiseren of de innerlijke mens versterken. De uitbating verzorgen we zelf, in samenwerking met bijvoorbeeld stagiairs uit de partnerscholen of jobstudenten.”

Dirk Staf: “Op het balkon verhuren we co-workingspaces via onze privépartner Ragnarok. In 3 vaste cubicals, geluidsdichte boxen in mezzaninevorm, huizen startups van jonge game-ontwikkelaars, binnenhuisarchitecten of reclamemakers.”

“De bedoeling is dat leerlingen uit tal van studiedomeinen, bijvoorbeeld uit ‘economie en organisatie’ of specifiek uit de arbeidsmarktfinaliteit ‘onthaal, organisatie en sales’ in ons ondernemersleerhuis terecht kunnen voor een stage.”

“Ze kunnen aan den lijve ondervinden wat nodig is om vanuit een idee een volwassen bedrijf uit te bouwen. Is dat know how, durf, kennis van financiële modellen? En wat is het belang van marketing?”

“Daarnaast verhuren we 5 units op maat. Elk jaar zijn er mini-ondernemingen op onze scholen met heel wat potentieel. We bieden hen een interessante plek aan om hun activiteiten te ontplooien in een inspirerende omgeving. In het hoger onderwijs mikken we op start-ups van graduaats- en bachelorstudenten die samen met hun docenten pop-upwinkels of bedrijfjes starten.”

“We bieden verder 3 les- of instructielokalen aan voor leraren of docenten die willen co-teachen of vakoverschrijdend werken. Ze kunnen een theorieluik van hun les geven aan het ene deel van de klas, terwijl de rest de praktijk verkent. Op het middenplein zijn overal hoekjes met verplaatsbaar meubilair, waar leerlingen of studenten in groepen kunnen praten, studeren of samenwerken.”

"Op het middenplein zijn overal hoekjes met verplaatsbaar meubilair, waar leerlingen of studenten in groepen kunnen praten, studeren of samenwerken."

“Een stapje verder dan mini-ondernemingen zijn onze leerbedrijven. Dat zijn gevestigde waarden in het Leuvense onderwijs. Over de onderwijsnetten heen brengen we leraren en leerlingen samen om in onze beauty corner een schoonheidsverzorging- en kapperszaak uit te baten. Dat zijn showcases voor andere scholen om te komen kijken hoe ze dat kunnen aanpakken in een commerciële context, los van de schoolmuren.”

“Zo ontstaat een leerlijn van stages, over miniondernemingen of leerbedrijven naar start-ups. Over 20 jaar zou een bedrijfsleider kunnen getuigen over hoe hij hier stage liep in het secundair, een start-up opzette in het hoger onderwijs en die uiteindelijk uitbouwde tot een volwassen bedrijf.”

 

Waar zat de nood om met een experiment als dit te starten?

Dirk Staf: “Door 15 jaar lang scholen te bezoeken in binnen- en buitenland voel je dat er nog kansen liggen om de expertise in arbeidsmarktgerichte studierichtingen te versterken. Leerlingen die over de juiste kennis en competenties beschikken, moet je praktijkervaring bieden. Je hebt wel enkele leerbedrijven, maar die zitten nog ingekapseld in een schoolse context. Met Campus Corso investeren we in een meer realistische omkadering. Leerlingen zien waar hun opleiding toe leidt. Op die manier willen we vermijden dat een aantal vervroegd afhaakt.”

“We zien ook extra professionaliseringskansen voor leraren. Door buiten de schoolmuren ondernemers of onderzoekers te treffen, raak je geprikkeld. Dat is de kern van professionalisering: vanuit een natuurlijke interesse met nieuwe dingen in contact komen en daar meer over te weten willen komen.”

“Tot slot kan je door de samenwerking over onderwijsniveaus heen meer praktijkwetenschappelijk onderzoek rond didactiek of ondernemerschap binnenbrengen in het leerplichtonderwijs. Die werelden zijn vaak nog te sterk gescheiden. Er bestaat schitterend materiaal maar veel scholen kennen het nog niet. Campus Corso is de perfecte plek om mensen over scholen en instellingen heen met elkaar in contact te brengen.”

“We zien ook extra professionaliseringskansen voor leraren. Door buiten de schoolmuren ondernemers of onderzoekers te treffen, raak je geprikkeld.”

Dirk Staf

Is Campus Corso in de eerste plaats een bedrijf of een onderwijsinstelling?

Dirk Staf: “Campus Corso is een kmo, maar wel een atypische. Het unieke is dat de kmo dankzij, met en voor onderwijsactoren zal werken. Onze partners treden daarbij serieus uit hun comfortzone. Ze zijn bezig met onderwijs, niet zozeer met ondernemen. Toch zijn we het er met z’n allen over eens dat er een momentum ligt dat we samen moeten grijpen.”

“Dat is ook een boodschap voor leerlingen en studenten. Een kmo kan alleen blijven bestaan als die opbrengsten genereert. Voor elk bedrijf geldt dat je wat risico moet nemen. Daarom zijn we wellicht ook de eerste durfacademie van Vlaanderen.”

Wie zijn de ondernemers achter Campus Corso?

Dirk Staf: “De motor achter het geheel is Edushakers, de vzw die Hans Verhoeven en ik samen met nog andere collega’s hebben opgericht met de bedoeling onze pedagogische voetafdruk te vergroten. Zeker op het vlak van ondernemerschap valt er nog veel te winnen.”

Waar haalt Campus Corso zijn inkomsten vandaan?

Dirk Staf: “De werking is zelfbedruipend. De koffiezaak en de catering genereren een deel van de inkomsten. Daarnaast is er de vaste verhuur van onze ruimtes aan de onderwijsinstellingen en de stad en de occasionele verhuur voor events, bijvoorbeeld voor nascholingen of netwerkevents die de brug slaan tussen onderwijs en onderzoek, zelfstandigen, beroepsfederaties en middenveldorganisaties, stuk voor stuk partners waar je als onderwijsprofessional regelmatig in gesprek mee moet kunnen gaan.”

“Maar het financiële staat helemaal in functie van het educatieve. Door een fysieke ruimte te creëren waarin al die partijen in een ongedwongen sfeer samen kunnen zijn, wordt Campus Corso een incubator en broeiplek voor onderwijsinnovatie.”

Campus Corso wordt een experiment binnen de Studiowerking van SOM. Wat verwacht je van het Leuvense onderwijsnetwerk?

Dirk Staf: “Tal van onderwijspartners steken hun nek uit voor Campus Corso. Een experiment start altijd met een hoop hindernissen. Dan is het goed om een kritische vriend te hebben die oog heeft voor het onderwijsveld, toegang heeft tot de leraarskamers en weet wat er leeft en nodig is op pedagogisch vlak. Op die manier praten we mét onze onderwijsmakers, in plaats van óver hen.”

Stel dat ik als leraar getriggerd wordt. Wat kan ik nu al doen?

Dirk Staf: “Loop vanaf begin juni vooral ’s binnen. Of neem contact op via de sociale media of onze site. Vanaf begin juni nemen we een slow start met ons Corso Cookie Café. Scholen kunnen komen kijken naar de mogelijkheden. Het is het ideale moment om een gesprek aan te gaan, samen zaken vorm te geven, contacten te leggen of na te denken over de noden en het finale concept. Wie weet planten we samen de komende weken het zaadje voor volgend schooljaar. De echte raketlancering volgt in september.”

Tekst: Piet Creten
Foto’s vernieuwde Corso: Bavo Nys

Dank aan het Stadsarchief Leuven, Daniël De Laet en de familie Terclaevers voor de hulp en het ter beschikking stellen van de foto’s van het vroegere gebouw.