and& PLAY 2021

and& PLAY komt naar je klas!

Vorig jaar troffen we vanuit SOM, als curator van and& play, opnieuw heel wat voorbereidingen om Leuvense innovatie en technologie naar kinderen en jongeren te brengen. Helaas stak corona daar midden maart een stokje voor, maar dat hield ons niet tegen om in 2021 een nieuwe, hetzij digitalere vorm van het festival op te zetten. Meer nog, met een aanbod gefocust op duurzaamheid en artificiële intelligentie komt and& PLAY dit jaar tot in jouw klas!

VRT EDUbox

In samenwerking met VRT NWS, imec en Mediawijs ontwikkelden we een VRT EDUbox in een exclusief PLAY-jasje. De speciaal voor and& aangepaste EDUbox focust op de principes Artificiële intelligentie (AI): het begrip, de ontstaansgeschiedenis en de verschillende vormen van AI komen erin aan bod. Met behulp van een kant-en-klaar pakket leren groepjes leerlingen zelfstandig de achterliggende mechanismen en mogelijke valkuilen van AI kennen.

Hoe werkt de EDUbox? Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat ook een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Deze speciale editie van de EDUbox wordt exclusief verdeeld in Leuvense scholen en is gericht op leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs. Bovendien kan je via onze partner BrightLab als leerkracht een gratis workshop rond de EDUbox inboeken én kan je een tijdslot reserveren met één van de studenten lerarenopleiding UCLL die specifiek worden opgeleid om met de EDUbox (virtueel) aan de slag te gaan in de klas.

Het Nieuwe Goud – een creatief leertraject rond duurzaamheid

Het Nieuwe Goud is een project van and& en SOM in samenwerking met maakleerplek, Existenz, WAUW en KIJK! coaching. Het is een artistieke installatie vormgegeven door kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs dat actief doet nadenken over duurzame materialen, wetenschap en creativiteit.

Hoe bouwen we samen aan een betere en gezondere planeet? Onze wereld is één groot bouwwerk van verschillende bouwstenen en materialen. Als we beter willen begrijpen hoe die grote puzzel in elkaar zit, moeten we eerst en vooral die vele puzzelstukjes begrijpen en ze de waarde geven die ze verdienen. Op die manier wordt materialenkennis het Nieuwe Goud!

Hoe werkt het? Elke deelnemende klas ontvangt een bouwdoos met een aantal begeleidende video’s. Elke leerling bouwt zo zelf aan vijf unieke goudstaven, die elk worden opgebouwd uit een ander materiaal (o.a. gietporselein, algenpoeders, HDPE plastics, hout, paddestoelen, gerecycleerd karton, leem en hennep). Bovenop de goudstaven bewerkt iedere leerling ook een mal waaruit de goudstaven vervaardigd zijn, met een daarbij horend didactisch reflectie-instrument ontworpen door KIJK! coaching. Alle goudstaven en mallen worden achteraf verzameld en samengebracht in één grote, kunstige installatie in de Leuvense maakleerplek, waar ze samen Het Nieuwe Goud verbeelden.

Met dit traject werk je met je klas rond thema’s als duurzaamheid, recyclage, circulariteit, creativiteit en wetenschap en reflecteer je over wat die begrippen betekenen in de wereld waarin we vandaag leven. We ontdekken hoe we met verschillende technieken en diverse materialen vormen maken. Met de bouwdoos en een begeleidende tutorial per goudstaaf maken de leerlingen op hun eigen tempo de verschillende goudstaven. Het klassikaal maken van één goudstaaf is een activiteit van ongeveer één à twee uur per goudstaaf, de reflectie met de mal vul je in naargelang de tijd die er is.

PRAKTISCH

Timing? De doos met materialen wordt verspreid op 15 en 16 maart. Elke klas heeft dan twee weken de tijd om de opdrachten te verwezenlijken. De gemaakte materialen worden opgehaald op 1 en 2 april, ze zijn de basis voor de kunstinstallatie. De installatie wordt op vrijdag 23 april om 14:00 met een livestream show onthuld voor de deelnemende klassen. De installatie kan daarna, afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften, bezichtigd worden in maakleerplek.

Voor wie? Leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Prijs? Gratis!

and& PLAY in en rond maakleerplek aan de Vaartkom

24 april 2021 (onder voorbehoud)

Het fysieke aanbod van and& is dit jaar beperkter dan in 2018, maar je kan je nog steeds aan een hoop indrukwekkende ervaringen verwachten tijdens het festival. In samenwerking met Rode Hond, Edison en maakleerplekpartners creëren we op 24 april een fysiek aanbod aan de Vaartkom, pal in de kersvers geopende maakleerplek.

Speciaal voor Rode Hond ontwikkelde Link in de Kabel samen met Devillé een Arcade Gamehall, die in samenwerking met kwetsbare jongeren en in een coronaproof jasje ontworpen werd. Omdat Rode Hond dit jaar werd afgelast vind je deze installatie in de maakleerplek tijdens and&.

Ook Edison laat na een première op and& 2018 terug van zich horen. Je vindt ze tijdens and& met een breed aanbod van workshops rond verschillende STEAM-thema’s in de maakleerplek.

De inschrijvingen én capaciteit van dit fysieke aanbod tijdens het festival zijn uiteraard afhankelijk van de dan geldende covid-maatregelen. We doen er alles aan om iedereen op een veilige manier te inspireren!

Tekst: Fien Degrande