Veronika Dallmeier

Leerkracht in Windekind

“SOM is een netwerk dat ongelooflijk veel kansen geeft aan het onderwijsveld. Dat is echt wel uniek!”

Wat is je rol binnen Samen Onderwijs Maken?

Als leerkracht in het buitengewoon onderwijs heb ik heel diverse taken. Lesgeven aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is hier een deel van. Via innovatieve projecten van Windekind heb ik SOM leren kennen en sinds 2018 ben ik mee trekker van het labo Kleine Panda 2,5+. We willen graag een netwerk uitbouwen dat voor een kwetsbare doelgroep van kleuters een onderwijsaanbod op maat kan verzekeren. In het labo kunnen we experimenteren en zo mee bouwen aan een inclusieve maatschappij die rijker wordt door diversiteit. Zo kan de ontwikkeling van kinderen met en zonder beperking een boost krijgen, geven we aan alle kleuters meer kansen om tot ontwikkeling te komen en kan ook de maatschappij essentieel veranderen.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

De leerkracht is een cruciale figuur in het onderwijs voor kinderen. Als ik één ding zou mogen veranderen, dan kies ik voor de versterking van de kracht van leerkrachten. En dan zou ik beginnen bij het begin: de lerarenopleiding voor leerkrachten in het buitengewoon onderwijs.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik zoek heel graag mee naar een oplossing wanneer er vragen zijn om een individueel traject uit te stippelen voor een kind dat niet naar een school kan gaan, wanneer een kind dreigt uit de boot te vallen door afwezigheid omwille van een beperking, wanneer een school creatief wil nadenken over een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs of tussen zorg en onderwijs.