Saskia Dekocker

Coördinerend directeur van het officiële net (GO! en provincie) & lid van de SOM-raad

“SOM is een meerwaarde in het onderwijslandschap in Leuven.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Dankzij SOM wordt het volledige onderwijs in Leuven opgetild. Het zorgt ook voor meer verbinding tussen de onderwijspartners en dat is bijzonder waardevol. Via SOM moeten we blijven zoeken naar oplossingen voor de actuele en toekomstige noden van onze leerlingen en onderwijsmakers.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Ik droom van een ambitieus onderwijssysteem waar leerlingen niet vastgekluisterd zijn aan één studierichting of zelfs één school. Het zou mogelijk moeten zijn om uit te zwermen maar wel met respect voor een curriculum dat ertoe doet en met leraren die een betrouwbaar studiekompas voor hen zijn. Leraren wens ik de mogelijkheid van een flexibeler loopbaan toe.  Een loopbaan waarin je als leraar stages kan lopen in andere scholen, studieniveaus en -richtingen maar ook in bedrijven of scholen in binnen- én buitenland. En waarin we mensen uit de brede samenleving (experten, artiesten, acteurs, vakmannen, …) kortstondig, modulair of structureel als collega van onze leraren in ons onderwijs kunnen binnenbrengen.  Ik ben ervan overtuigd dat dit de onderwijskwaliteit enkel omhoog zal stuwen. 

Als ik dus één ding mocht veranderen aan ons onderwijs zou ik van leerlingen én leraren frequente studienomaden maken.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik sta open om input te geven, om ideeën af te toetsen en door te geven aan de scholen, om samen na te denken en te creëren.