Peter Verluyten

Leraar Intercultureel medewerker bij Qrios

Hoe zou je jouw rol binnen het Leuvense onderwijsveld beschrijven?

Ik geef les in het volwassenenonderwijs bij CVO Qrios. Ik sta vooral in de opleiding tot Intercultureel medewerker. Een razend interessante opleiding voor iedereen die de brug wil vormen tussen enerzijds kwetsbare groepen en mensen uit een andere cultuur en anderzijds de hulp- en dienstverlening uit onze maatschappij.

Wat kan er volgens jou anders in het onderwijs?

In het volwassenenonderwijs (maar wellicht ook in andere onderwijsvormen) is de belangrijkste opdracht van de lesgever om verbinding te creëren met de cursisten. Vanuit deze verbinding en relatie kunnen er verdere stappen gezet worden om een volwaardige professional te worden, maar ook een mens met (zelf)vertrouwen en een onafhankelijke denker.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Thema’s die me erg boeien zijn: nadenken over het leerproces van volwassenen, de verweesde plaats van dit leren in de onderwijsliteratuur en een participatieve, decentrale schoolorganisatie vanuit het subsidiariteitsbeginsel.

Wat maakt voor jou het beroep van leraar zo mooi?

De connectie en de klik met de cursisten.