PACT3000

Overkoepelende leerlingenraad van Leuven & lid van de SOM-raad

Wat is jullie rol in het Leuvense onderwijsveld?

Wij zijn de overkoepelende leerlingenraad van Leuven. We brengen leerlingen van alle Leuvense scholen samen om over de schoolmuren heen na te denken over onderwijsproblemen.

Hoe ervaren jullie Samen Onderwijs Maken?

Voor ons is de SOM-raad een mooie gelegenheid om onze ideeën te bespreken en om de kant van directies en leerkrachten te horen. Zo blijven we ook op de hoogte van wat er bij hen leeft.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

We geloven dat het hoofddoekendebat dringend gevoerd moet worden, en bij uitbreiding zouden er meer gesprekken moeten zijn over àlle kledingregels. Ook vinden we dat scholen moeten werken aan een verbindend klimaat, waar leerlingen en leerkrachten gelijkwaardige gesprekspartners kunnen zijn. Rond deze twee thema’s hebben we in het schooljaar 2022-2023 gewerkt en ons advies gegeven.

Wat maakt voor jullie het beroep van leraar zo mooi?

Als leraar sta je recht in het leven van de jeugd, je spendeert veel tijd met ons en hebt de kans om ons te laten groeien. Je kan ons onder je vleugels nemen en een deel van de wereld laten zien, je kan ons laten exploreren en leren. Een leerkracht kan in het hart kijken van zijn of haar studenten, ons hoop en een toekomst geven. Als leerkracht kan je een held zijn, een gekke wetenschapper, filosoof en nog zo veel meer.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jullie contacteren?

Leerlingenparticipatie