Kwinten Keulemans

Voormalig coördinator van de Zevensprong & lid van de SOM-raad

“SOM is een positieve samenwerking en een sterkte binnen het onderwijslandschap in Leuven.”

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

SOM kan samen met de scholen nog meer en structureler inzetten op het aanpakken van sociale ongelijkheid binnen het Leuvense onderwijs. Ik denk hierbij aan een efficiëntere samenwerking met de buurtorganisaties en de brugfiguren. Daarnaast zou het goed zijn om ook de verbinding bij de klimaatdoelstellingen sterker te omarmen en samen waar te maken

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Het zou mooi zijn als elke leerling evenwaardige kansen krijgt zonder oordeel maar met openheid, vertrouwen en respect.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik wil graag meedenken over alles wat te maken heeft met pedagogische achtergrond, natuur, sociale context, visie, vertrouwen en positief gedachtegoed.

De Zevensprong was één van de 16 gastscholen tijdens onze schoolreis in 2022. Daarom vroegen we aan Kwinten wat zijn school uniek maakt.

“Als onafhankelijke Freinetschool in hartje Leuven is “samen school maken” de grootste sterkte van De Zevensprong. Leerkrachten, kinderen en ouders werken samen vanuit een intrinsieke motivatie om ons pedagogisch project uit te dragen, te benutten en kansen te omarmen. Onze visie als Freinetschool die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, een gehele ontwikkeling, het proefondervindelijk verkennen, de leefwereld van kinderen gebruiken als vertrekpunt van het leren vanuit een sterk democratisch geheel is zeker ook een sterkte. Het benutten van de rijkdom die de natuur ons geeft, biedt tal van kansen die we graag benutten; bewust bezig zijn met moestuinieren, planten en oogsten, de bodem als start van levenskansen, klimaat en duurzaamheid, gezonde voeding. Verder zijn we uniek door onze coöperatieve gedachte. Niet alleen als hefboom voor onze lerende gemeenschap, maar ook als een sterk sociaal vangnet, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. En tot slot ons pluralistisch denken: iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond of religie. Ieder gesprek geeft kansen om met elkaar te connecteren, in verbinding te gaan.”