Jos Vaesen

Voorzitter van LOP Leuven Secundair Onderwijs en algemeen voorzitter van de VCOV

“Bij SOM is het geheel veel meer dan de som van de delen.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

De rijkdom aan interessante contacten, de bundeling van inspanningen en de verrijkende uitwisseling van ideeën voor al wie in Leuven met onderwijs bezig is, vind ik erg waardevol. Ik blijf meewerken aan de thema’s die centraal staan in de LOP-werking zoals de opvang van anderstalige nieuwkomers en gelijke onderwijskansen voor alle kinderen. Ook wil ik de aandacht vestigen op ouderparticipatie en –betrokkenheid en op het bereiken en aan bod laten komen van alle ouders.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Het doet deugd om te zien hoeveel dynamiek er op zo’n korte tijd is gegroeid. Het is van groot belang om de samenwerking over de onderwijsnetten heen en tussen sectoren zoals onderwijs en welzijn verder te blijven ontwikkelen.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik beantwoord met plezier alle vragen over aanmelden en inschrijven, gelijke onderwijskansen, voorkomen van schooluitval, ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid op school.