Isabelle Wertoy

Administratief medewerker van GO! basisschool Pee & Nel

Wat is je rol in het Leuvense onderwijsveld?

Als administratief medewerker van GO! basisschool Pee & Nel ondersteun ik dagelijks de directie, het schoolteam en de leerlingen van een school die centraal ligt en staat in een prachtig diverse buurt in hartje Leuven. Door de breedte van mijn rol die reikt van financiële en administratieve ondersteuning tot projecten van Stad Leuven, in Sint-Maartensdal en UNESCO, kan ik kansen spotten en mee acties opzetten die verbindend zijn voor alle actoren in en rondom Pee & Nel.

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Elke dag is voor mij samen onderwijs maken. Door het positief-diverse karakter van Pee & Nel is de school een krachtige omgeving om de leerlingen en de schoolwerking te verbinden met de buurt. Het concept van brede school krijgt zo een unieke invulling en wordt een centrale plek met ondersteuning die verder reikt dan enkel onderwijzen: maatschappelijke projecten, buurtwerking, toeleiden van nieuwkomers en expats naar stadsdiensten of andere instanties, verbinding tussen ouders… Het heeft allemaal een plaats in en via Pee & Nel en geeft meerwaarde in vele richtingen. De (net)werking van SOM draagt bij via het aanbrengen van contacten, inhoudelijk met de SOM-labo’s en door de connectie tussen alle Leuvense onderwijspartners.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Er mag best meer aandacht zijn voor wat een school uniek maakt. Als kleine school is de ondersteuningsruimte beperkt en worden, noodgedwongen, veel ondersteuningsdomeinen bij elkaar geplaatst. De valkuil is dat in de veelheid kansen verloren gaan die net de meerwaarde voor leerlingen, ouders en buurt onderstrepen en versterken. Beleid en beheer zijn aparte zaken; beide moeten voldoende aandacht kunnen krijgen. Maar daar waar het telt, moeten kansen en acties meer ondersteuning en capaciteit krijgen via doordacht beleid in de autonomie van een school. De mogelijkheden die SOM biedt, hebben alvast een positieve impact op het verbindend en actiegericht vastpakken van kansen.

Wat maakt voor jou het beroep van administratief medewerker zo mooi?

De verbindende rol van mijn beroep: van beheersondersteuning over sparringpartner in beleidsvraagstukken voor de directie en het schoolteam tot faciliterend voor ouders en buurtwerking en participerend aan externe projecten. Het is een veelzijdige rol en een gevarieerde omgeving die toelaat om met concrete acties op verschillende niveaus aan resultaat bij te dragen. Eentje die bovendien goed zichtbaar is door het enorme, uitnodigende raam aan mijn bureau 🙂

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Wie meer wil weten wat het concreet betekent om een brug te slaan tussen de diverse actoren in en rond de school, hoe dat kan op een werkbare manier en waarom dat zo waardevol kan zijn, mag zeker bij me aankloppen.