Georges Baeten

Gepensioneerde directeur van het GO! CLB Leuven-Tienen-Landen

“We moeten blijven inzetten op het leren van elkaar buiten de begrenzing van de eigen school.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

SOM is een uniek stedelijk samenwerkingsverband tussen alle onderwijsniveau’s, CLB’s en organisaties uit welzijn en gezondheid. Met SOM bouwt de stad Leuven aan de ontwikkeling van een lerend netwerk van scholen. Dat gebeurt in samenwerking met de instellingen voor opleiding en wetenschappelijk onderzoek en met inbreng van expertise vanuit gezondheid en welzijn. Ikzelf ben trekker van het labo Zerotolerantie tegen schooluitval. Ik engageer mij ook in aanverwante projecten: het Ris+K-project, het Centrum voor Leerzorg en de denkgroep voor de oprichting van een nieuwe school voor leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele problemen.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Leuven heeft nog veel potentieel als groeipool voor expertiseontwikkeling binnen het lerende netwerk van SOM. Ik denk dat we verder moeten blijven inzetten op netwerkvorming. Uitwisseling van ervaring draagt bij tot de versterking van het draagvlak dat hiervoor nodig is. Dit draagvlak mag zich niet enkel te situeren op het leidinggevend niveau maar blijft best zo dicht mogelijk bij de werkvloer. De meerwaarde van het leren van elkaar buiten de eigen school en de ervaring van verbondenheid tussen scholen, zijn de belangrijkste componenten van dit draagvlak. Door SOM te blijven versterken kunnen we deze doelen bereiken.