Ellen Vandenbroucke

Coördinator School 2030

Wat is je rol in het Leuvense onderwijsveld?

Ik ben coördinator van School 2030 en werk op de dienst onderwijs van de stad. Het innovatieve samenwerkingsverband van School 2030 helpt alle Leuvense scholen met het implementeren van een systemisch duurzaamheidsbeleid, weg van de losse acties. We zetten samen in op een “whole school approach”, op effectieve CO₂-reductie, attitude-ontwikkeling en bewustwording van de klimaatcrisis (zowel oorzaken, gevolgen als oplossingen) bij een scharniergeneratie jongeren én hun omgeving.

Wat betekent Samen Onderwijs Maken (SOM) voor jou?

Voor mij betekent dit dat 1 + 1 gelijk is aan 3. Als ex-leraar talen hou ik niet zo van cijfers, maar van netwerken des te meer. Weten wat je aan elkaar hebt en dan samen voor concrete actie gaan!

Wat kan er volgens jou anders in het onderwijs?

Net zoals met de klimaataanpak geloof ik dat het tijd is voor een echte transitie: zorg voorop. Een aanpak op maat. Leiderschap en empathie. En passie als basisvereiste.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Onderwijsmakers mogen me contacteren voor concrete antwoorden op hun duurzaamheidsvragen rond energie, vergroening en ontharding, voeding, afval, circulaire economie, mobiliteit, water, systeemdenken en edu-actie. Voor een spelletje pingpong, zowel met woorden als een balletje, om snel geconnecteerd te worden en om participatie rond deze thema’s binnen te brengen in hun organisatie.