Bernadette Houdart

Hoofd graduaatsonderwijs Sociale School Heverlee, UCLL & lid van de SOM-raad

“Dankzij SOM gaan we van onder-wijs naar samen-wijs.”

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Als lid van de SOM-raad merk ik telkens weer dat het een bruisend platform is van verbinding en inspiratie tussen de verschillende onderwijsverstrekkers en onderwijsniveaus en met linken naar andere relevante actoren. Het is een proeftuin van try-outs, een vrijruimte en ontmoetingsplaats van gedeelde zorg, betrokkenheid en visieontwikkeling.

 

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Ik droom van een onderwijs dat drempels wegwerkt, dat leerlingen en studenten in hun kracht zet, dat inspeelt op mogelijkheden en talenten, dat werkt via positieve erkenning en degelijk kritisch samen-leren. Zo zouden leerlingen en studenten nog meer kunnen groeien als persoon, in bekwaamheid en vakkundigheid en in kritisch en solidair burgerschap. Leren en levenslang leren wordt zo synoniem voor evident plezier.

 

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik wil een positief kritisch klankbord zijn en projectmatig meedenken en meedoen. Ik sta open voor vragen over allerhande thema’s rond graduaatsonderwijs en praktijkgericht hoger onderwijs.