Annelies Somers

Directeur De MET Leuven

Wat betekent Samen Onderwijs Maken (SOM) voor jou?

Een netwerk waar verschillende partners samen kunnen werken aan kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen. Een plek om gelijkgestemden te ontmoeten en elkaar te versterken en inspireren.

Wat kan er volgens jou anders in het onderwijs?

Ik droom van onderwijs waarin alle partners helemaal zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien: leerlingen, leraren, directies, ouders, … Onderwijs waarin goede relaties primair zijn en de basis vormen om tot leren te komen. Onderwijs waarin kinderen en jongeren écht gezien en gehoord kunnen worden. Dat betekent voor mij dat we 100% gaan geloven in de krachten van alle kinderen en jongeren. Dat we hen veel meer zelf eigenaarschap geven over hun leren. Dat gebeurt nu vaak nog te weinig.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Thema’s gerelateerd aan zorg, leerlingenbegeleiding, verbinding / relaties / verbindende communicatie, herstelgericht werken.