Hoe kunnen we zerotolerantie tegen schooluitval waarmaken?

3 november 2020

 Laboratorium

Afgerond

Heel wat jongeren dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. Zij hebben het moeilijk met zichzelf, thuis of in de klas en op school:

 • hun relaties met leerkrachten en/of andere leerlingen lopen moeilijk
 • zij zijn na uitsluiting in een vorige school op zoek naar een nieuwe school
 • zij lopen het risico zonder diploma de school te verlaten en hebben daardoor weinig kans op goed werk

Wat als

 • schoolteams door professionalisering hun draagkracht verhogen?
 • de regio een onderwijsaanbod heeft op maat van elke leerling?
 • ouders en school elkaar vinden en versterken in hun gedeelde zorg?
 • scholen onderling expertise delen in een netwerk met steun van CLB’s en partners uit welzijn?

1. Labo zerotolerantie tegen schooluitval

Onder het speerpunt ‘Iedereen aan boord’ creëert dit SOM-labo een duurzame uitwisseling tussen het Leuvens onderwijs en partners uit andere domeinen die vertrouwd zijn met deze thematiek.

Hoe pakken we dat aan?

Door een sterke focus te hanteren: het versterken van de draagkracht van leerkrachten en schoolteams in het omgaan met interactieproblemen moeilijk hanteerbaar gedrag bij leerlingen.

Hierbij hanteren maken we gebruik van volgende hefbomen:

 • expertise samenbrengen, uitwisselen en zien waar we de krachten kunnen bundelen en waar er leemtes zijn
 • ontwikkelen en verspreiden van deze expertise naar het onderwijsveld
 • stad Leuven adviseren bij haar stimuleringsbeleid, na afstemming tussen de initiatieven in de regio

De projecten die in 2020 – 2021 financiële of logistieke ondersteuning kregen waren:

 • Ris+K basisonderwijs en Ris+K secundair onderwijs: schoolteams engageren zich in lerende netwerken, samen met vormings- en welzijnsinitiatieven
 • Centrum voor Leerzorg: ondersteuningsnetwerken, buitengewoon onderwijs en CLB’s bundelen expertise voor de meest kwetsbare jongeren en brengen ze laagdrempelig naar de klasvloer
 • Naadloze Flexibele Trajecten (Koïnoor-Leerrecht): bieden een alternatief traject voor jongeren die tijdelijk geen school (kunnen) lopen
 • Werkgroep OV4 Type 3 bereidt de oprichting voor van een buitengewoon onderwijsaanbod voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen

Deze projecten bundelden hun acties in 1 gemeenschappelijk actieplan, dat je hieronder kan nalezen.

2. Leerlabo’s

Wat?

In 2018 startten we met leerlabo’s over ‘verbindend werken bij moeilijk begrijpbaar gedrag’. Gezien de grote interesse en deelname werken we graag nog meer op maat. Dit jaar leggen we de focus op ‘in relatie’ en doen we een apart aanbod gericht op basis- én secundair onderwijs.

De leerlabo’s worden begeleid door experten uit verschillende sectoren en behandelen uiteenlopende thema’s rond moeilijk begrijpbaar gedrag. We spelen daarbij in op de vragen en noden van scholen en het aanbod van de partners. De labo’s zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Leerzorg (CLZ) en het Lerend netwerk Ris+K Leuven.

Voor wie?

Voor iedereen uit de onderwijssector (leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directieleden, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers …) en uit de welzijnssector.

Inschrijven voor een van de leerlabo’s?

We hebben je er graag bij! Bekijk welke leerlabo’s op de agenda staan en schrijf je in via de activiteit.

 

3. Toolbox

De partners in het labo ontwikkelen zelf expertise in de eigen onderwijs-, onderzoeks- of begeleidingspraktijk of de gefinancierde projecten. Zij willen zich samen inzetten om de meest werkzame en relevante expertise zo breed en laagdrempelig mogelijk te spreiden bij de Leuvense onderwijsactoren, onder meer door deze toolbox.

De infofiches beschrijven in het kort een beeld, begrippenkader, werkwijze of hulpmiddel voor de klasvloer. Ze vestigen de aandacht op een aanpak waarmee sommige partners al succesvol aan de slag zijn of op kritische succesfactoren ondersteund door ervaringen elders en door wetenschappelijk onderzoek.

De fiches zijn kort en verwijzen zo mogelijk naar infobronnen, mensen of organisaties voor verdieping.

De partners werken mee aan de uitbouw van deze toolbox. Het labo evalueert de samenstelling.

Partners

Onderwijs

Ondersteuning onderwijs

Welzijn

Brug onderwijs – welzijn

Lokale overheid

Opleiding

Interesse?

Meer weten? Neem contact op met Stefanie Dhondt, coördinator van het Leuvens Steunpunt tegen Schooluitval.

Op zoek naar meer inzichten over dit thema?

 • Herbekijk hier de livestream van “Driven by health” over mentaal evenwicht bij jongeren. Een panel van experten ging dieper in op de impact die corona heeft op het mentaal welzijn van jongeren.
 • Dit labo werd opgericht binnen een van de speerpunten van SOM: ‘iedereen aan boord, van kleuter- tot hoger en volwassenonderwijs’. In het kader van dat speerpunt, brachten we op 27 maart 2023 samen met UCLL en 30cc het Leuvense onderwijs samen in de schouwburg voor de voorstelling ‘Dissident’.

Karin Jacobs

Coördinator van het lerend netwerk Ris+K

Contacteer Karin