Hoe co-teachen we onze leerlingen?

11 december 2020

 Laboratorium

Afgerond

Morgen brengt veel uitdagingen, op allerlei gebieden. Daar een antwoord op bieden, moeten we SAMEN. In een mix van talenten, expertise en vaardigheden.

Co-teaching vormt daarbij een ideaal vertrekpunt.

Het is één van de manieren waarop scholen kunnen omgaan met de groeiende diversiteit onder de leerlingen. De aanwezigheid van meerdere onderwijsprofessionals in eenzelfde ruimte biedt kansen tot professionalisering van leraren onderling en maakt doorgedreven differentiatie mogelijk. Zo wordt het sterker voor zowel de leerling als de leerkracht.

 

Labo co-teaching

Dit labo nodigt alle Leuvense leerkrachten uit om SAMEN rond de tafel te gaan zitten, antwoorden te zoeken en ervaringen te delen.

En vooral: om elkaar aan te moedigen in elke stap (hoe klein ook) naar co-teaching.

“We willen een veilige plek creëren waar leerkrachten experimenteren met co-teaching. Door alles op tafel te kunnen gooien. Verwoede pogingen, overwinningen, bemerkingen, leereffecten, frustraties, eureka-momenten, alles!”

Sander Van de Poel, trekker labo co-teaching

In schooljaar 2017-2018 organiseerden we al twee lerende netwerken voor het basis- en secundair/hoger onderwijs. Daaruit ontstonden 17 proefprojecten.

In schooljaar 2018-2019 gingen we aan de slag met drie lerende netwerken voor drie specifieke doelgroepen:

  • Basisonderwijs

Je werkt in het basisonderwijs en bent al dan niet actief aan de slag (geweest) met co-teaching.

  • Mix (basisonderwijs + secundair onderwijs)

De kloof tussen basis en secundair willen we verkleinen. Sterker nog: die willen we weg! Een lerend netwerk met derde graad basis- en eerste graad secundair onderwijs lijkt ons daarom een goede piste om dat waar te maken.

  • Secundair onderwijs

Je werkt in het secundair onderwijs. Co- en/of teamteaching zegt je wel iets (of net nog te weinig).

 

DRIE FASES

We verdeelden het traject van schooljaar 2018-2019 in drie fases.

1. KICK-OFF (27 november 2018)

We bijten de spits af met een kick-off voor alle geïnteresseerden in co-teaching.

We bieden wat theoretische achtergrondinformatie aan.
Wat is een lerend netwerk? Hoe werkt dat juist? Wat wordt er van mij verwacht?
We geven ook nog eens kort wat theoretische achtergrondinformatie over co- en teamteaching. Wat zijn de succesfactoren en valkuilen? Wat kunnen we leren uit praktijkcases die jullie zelf aanbrengen?
Daag gerust jullie directie uit om mee aan te sluiten bij dit labo. Dan wordt het nog sterker…

2. ACTIEF AAN DE SLAG (14-15-17 jan, 25-26-28 feb, 25-26-28 maa 2019)

In het tweede trimester gaan de drie doelgroepen in drie afzonderlijke sessies samen aan de slag in zo’n lerend netwerk. We gaan dieper in op een case uit jullie praktijk. We smijten ad hoc vragen op tafel, voelen praktijk aan de tand en leren van en met elkaar. We proberen. Het mag mislukken. We sturen bij tot dat het werkt.

3. OM-DENKEN (laatste trimester 2019)

Welke vragen blijven er hangen na het traject? Waar bots je op specifiek in jouw school? Samen met onze innovatiecoach werpen we een blik op jouw situatie en zoeken we naar een gepaste oplossing.

 

En nu?

Momenteel hebben we geen lopende trajecten meer rond co-teaching. Heb je echter goesting, voel je een prikkel of wil je meer weten?

Sander Van de Poel

Medewerker dienst onderwijs van de stad Leuven

 

Contacteer Sander