LIMBOticum: Zelfregulerende vaardigheden stimuleren

04/03/2024

Door de pandemie werd online leren een noodzaak. Vanuit deze omslag pleiten vele onderwijsexperts voor het verder uitwerken van de mogelijkheden van online onderwijs in ons onderwijssysteem. Maar voor sommige leerlingen was dat een positieve, voor andere een minder positieve ervaring. Het belang van zelfregulerende vaardigheden voor een goede aansturing van het eigen leren, niet alleen voor online leren maar ook in contactonderwijs werd eens te meer onderstreept. Hoe kan jij als leraar ervoor zorgen dat leerlingen deze vaardigheden (verder) ontwikkelen?

LIMBO Academy
  • 10u tot 13u
  • €30
    (gratis voor studenten & personeel KULeuven/associatie)
  • Lesgever: Els Huygens
  • Locatie: VHI 02.40, Dekenstraat 2, 3000 Leuven
  • Organisator: Limbo Academy