LIMBOticum: Onderwijzen van gevoelige thema’s

20/11/2023

Meer dan ooit staan leraren voor de uitdaging om om te gaan met gevoelige onderwerpen. Toegenomen diversiteit in de klas en de ‘woke’-beweging maken gevoeligheden bovendien meer zichtbaar. Het onderwijzen van gevoelige en controversiële thema’s kan onzekerheid of ongemak teweegbrengen bij zowel de leraren als de leerlingen.

In deze limbosessie gaan we dieper in op de verschillende kenmerken van gevoelige en controversiële thema’s in diverse vakgebieden. Vervolgens belichten we enkele aanpakken en didactische tools om in te zetten in de lespraktijk.

  • 18u tot 21u
  • €30
    (gratis voor studenten & personeel KULeuven/associatie)
  • Lesgever: Machteld Vandecandelaere
  • Locatie: PI 00.10, Andreas Vesaliusstraat 2, 3000 Leuven
  • Organisator: Limbo Academy