LIMBOlecture: Leren leren van de topexperten

07/05/2024

Onderzoek naar “expertise” focust op individuele verschillen tussen mensen die uitblinken in bepaalde domeinen (experts) en “normale” individu’s (leken). Dit omvat ondermeer objectief meetbare trekken (bv IQ) en vaardigheden, belangrijke invloeden en factoren bij de ontwikkeling van expertise (bv begin instructie, leraars en coaches, steun van de ouders) en gedrag van expert individu’s (bv wanneer en hoeveel oefenen). Resultaten van expertise onderzoek leveren een verrassend beeld van hoe mensen experten worden en hoe zij verschillen van “normale” individu’s wat betreft hun vaardigheden en hun dagelijkse leven.

LIMBO Academy
  • 18u tot 21u
  • €30
    (gratis voor studenten & personeel KULeuven/associatie)
  • Lesgever: Ralf Krampe
  • Locatie: VHI 01.29, Dekenstraat 2, 3000 Leuven
  • Organisator: Limbo Academy