LIMBOlecture: Kansarmoede in het onderwijs

23/11/2023

Kansarmoede is een belangrijk probleem in onze samenleving. Het is belangrijk kansarmoede op school snel te (h)erkennen en adequaat aan te pakken op school. In deze LIMBOlecture krijg je een aantal theoretische kaders aangereikt om kansarmoede en de bijhorende kwetsbaarheid in het onderwijs beter te begrijpen, en onderzoeken we hoe onderwijs een hefboom kan zijn in de strijd tegen kansarmoede, zowel op meso- als op microniveau.

  • 18u tot 21u
  • €30
    (gratis voor studenten & personeel KULeuven/associatie)
  • Lesgever: Ann Verstraeten
  • Locatie: VHI 01.29, Dekenstraat 2, 3000 Leuven
  • Organisator: Limbo Academy