LIMBOlecture: individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving

19/10/2023

In deze lezing wordt het concept hoogsensiviteit zoals beschreven door Elaine Aron gesitueerd in de bredere literatuur over individuele verschillen in gevoeligheid voor de omgeving en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen tot dusver, met aandacht voor zowel verworven inzichten als nog openstaande vragen.

In het bijzonder wordt ook stilgestaan bij de relatie tussen hoogsensitiviteit en persoonlijkheid. Er is consensus over dat hoogsensiviteit geen stoornis is, maar veeleer een aspect van persoonlijkheid. Hoe moeten ons dat voorstellen? Is het een nieuwe persoonlijkheidsdimensie, naast de klassiek onderscheiden vijf dimensies? Of is het veeleer een persoonlijkheidstype, een profiel van persoonlijkheidsfacetten? Wat betekent dat voor het dagdagelijks functioneren in schoolcontext?

  • 18u tot 21u
  • €30
    (gratis voor studenten & personeel KULeuven/associatie)
  • Lesgever: Patricia Bijttebier
  • Locatie: VHI 01.29, Dekenstraat 2, 3000 Leuven
  • Organisator: Limbo Academy