LIMBOlecture: De toekomst van de school en de universiteit in een digitale tijd

28/03/2024

De achtergrond van deze les is de idee dat dat wat we onder opvoeden en onderwijzen verstaan geen onveranderlijk gegeven is, maar sterk afhangt van de educatieve technologieën die we gebruiken, waarbij ‘technologie’ in een zeer brede zin wordt opgevat. In die zin zijn de school en de universiteit zelf technologieën die mee vorm geven aan wat we onder (goed) onderwijs verstaan.

Met de steeds groter wordende inzet van specifiek digitale middelen in het (hoger) onderwijs lijkt het dan ook van het grootste belang stil te staan bij de impact van (de meest recente) technologie. Het belang hiervan is zeer duidelijk geworden in de nasleep van de pandemie en de steeds luider klinkende roep tot digitalisering.

In deze LIMBOlecture onderzoek je de school en de universiteit van de toekomst in het licht van deze ontwikkelingen en vanuit wat men een sterk pedagogisch concept kan noemen (dit wil zeggen: vanuit essentiële pedagogische operaties, zoals het mee-delen van een wereld en het opvoeden vanuit een intergenerationele zorg).

LIMBO Academy
  • 18u tot 21u
  • €30
    (gratis voor studenten & personeel KULeuven/associatie)
  • Lesgever: Joris Vlieghe
  • Locatie: PI 00.10, Andreas Vesaliusstraat 2, 3000 Leuven
  • Organisator: Limbo Academy