Informeel moment voorstelling opleiding Sociaal Werk aan secundaire scholen

19/04/2024

Vaak blijkt dat niet iedereen volledig op de hoogte is van wat de opleiding Sociaal Werk precies inhoudt. Hoewel velen weten dat sociaal werkers mensen graag helpen, is het minder bekend dat ze ook getraind worden om maatschappelijke problemen op een structurele manier aan te pakken.

Om uw leerlingen goed te kunnen informeren over deze studiemogelijkheid, nodigt UCLL u en uw leerkrachten graag uit voor een uitwisselingsmoment met docenten.

Tijdens dit moment zullen er doorlopend informatiesessies plaatsvinden, vergezeld van een hapje en een drankje.