Actiedag tegen schooluitval in Leuven

30/04/2024

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Centrum voor Leerzorg (CLZ) ook dit schooljaar een studiedag rond omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag op school.

Sinds vorig jaar werken CLZ, RIS+K, NAFT als gebundelde krachten samen in het Leuvens Steunpunt tegen schooluitval. We maken van deze succesvolle studiedag graag een ‘Actiedag tegen schooluitval in Leuven’. Noteer hiervoor alvast 30/04/2024 in je agenda!

 

Het concrete programma en locatie volgen, maar we kunnen alvast volgende zaken aankondigen:

Voormiddag: Lezing Kathelijne Van Lommel

Kathelijne van Lommel legt zich toe op de taal van moeilijk gedrag, op de verborgen hulpvragen die kinderen en jongeren met ons communiceren. Zij geeft inspiratie voor toepassingen die moeilijk gedrag zoveel mogelijk overbodig maken in plaats van het te proberen onderdrukken. Steeds vanuit zorg naar alle betrokken partijen: kinderen, jongeren én zij die hen begeleiden. Met als doel om krachtige pedagogische erfenissen te behouden alsook om onbedoeld verwondende gewoonten achter te laten. Omdat we weten dat moeilijk gedrag in werkelijkheid signaalgedrag is dat om opbouwende antwoorden vraagt

 

Namiddag: Werken aan welbevinden op school en positieve leerling-leerkracht relaties 

– Workshops welzijnspartners en ervaringen van secundaire scholen vanuit de subsidie Welbevinden op school

– Workshop ReflectLeer voor regulier en buitengewoon basisonderwijs

– en nog veel meer….

 

Kan je zolang niet wachten, schrijf je dan al in voor de boeiende workshops die het Steunpunt dit schooljaar aanbiedt:

 

 

  • Organisator: Leuvens steunpunt tegen Schooluitval