Steven Van Criekinge

Community Bouwer bij Maakbaar Leuven vzw

Op welk moment of welke verwezenlijking ben je het meest trots?

Het is fantastisch om te zien hoe de vrijwilligers in onze Repair Cafés sociaal openbloeien, hoe ze hun talenten leren (her)ontdekken en hun kennis en kunde spontaan beginnen te delen met andere vrijwilligers. Het levenslang en intergenerationeel leren is hierbij zeker aan de orde.

Wat maakt werken binnen onderwijs voor jou zo mooi?

Het samen ontdekken van iemands potentieel en dit versterken ten bate van zichzelf en de samenleving.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Meer inzetten op het versterken van ieders aangeboren talenten met oog voor de bredere context van het individu.

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

Onderwijs is meer dan een instituut. We moeten ons meer richten op hoe we jonge mensen kunnen aanmoedigen om levenslang te (willen) leren. SOM maakt hier werk van binnen en buiten het huidige onderwijskader.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Met Maakbaar Leuven vzw willen we onder andere bekomen dat consumenten eenvoudig toeleiding krijgen tot herstelopties voor de voorwerpen in hun bezit. Op die manier kan de levensduur van deze voorwerpen worden gemaximaliseerd. Hoe jonger deze mindset er is, hoe beter voor iedereen.